#1195: Maxim

(ge-00.06.0000; säeäeaoåoeeo 0.9.9 säs-o så 0000 0er 0.409 00 P

 

 

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

 

Måndag-Tisdag den 14-15 Juni

mmammmmrmnnw

Härbärge för hemlösa

SENSATIONSSKÄDESPEL I TRE AKTER.

 

QOOQOÖQWOåaWQMWWQÖQQOOOQQ

Biljettpris 50 öre l:sta plats, 35 öre 2.-dra pl.

Barn under 12 år 15 ö re, undor15 år 25 öre.

KÖP KUPONGB l LJETTER l HÄfFTEN 0M1OSTYOKEN:
Andra plats kr. 2:00. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

Förtuisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar
kl. 6-11 e. m. Söndagar kl. 3-5 ooh 6-11 e. m.

Telefoner: Maxim 198. Bostaden 193.

i IProgram

Säsongens absolut roligaste lustspel

ygaren

 

AVDELNINGAR :

Den stora tilvlin gen.

Ingenjör Siewert har snart sin
modell fåiwrdi g.

Homer har ej avslutat utkast-en

Ett oangenamt brev.

"Bara  kunde få. yse litet i
Sievverts anteckna-.ngar7 y .

Provflygrningen.

"Han  .högst uppe".

Nytt världsrekord i höjdflyg-

Ett lockande anbud från utlan-

Jllag antager 1ej anbudet.
Fröken Lentz och Sievvert fara

"Får  låna din bil P"

H-o-rner finner Si-ewerts portfölj "

, , Til-ll  rnväfgs stationeny , ,
Slewert saknar portfölj en .
Bilen undersökes.

"Vi måste låta arrestera ho-

7"llank på mig. .Han ar ju dock
min kusin."
"U3" skall Visa vad den du-

"U 3" avgår.

Pa jakt efter tjuven.

Tåget upphinnes.

En djärv plan.

Ett hopp fnan flyganas-kinen
ned på tåget.

Sievvert kopplar ifran. de 2 .sista

Nära katastrof.
SieWerts plan lycka-sl.
Han äter-tager de dyrbara pap-

Passagerarna varsebliva flyg-
maskinen.

Horner skyndar in i kupén.

Spelet förlorat..

"Jag gjorde det för din skull.,7

Döldsflygarens belöning.

1 . . e X..

f

. . ä 9
1 " annu..

Barn äg-a tillträde.

m

t.. .6. t., t., t., t., t .1 q, r., 0.10., w.g,., 0.1? to f., f., I., f., f., få I., f., f., I., ä, Q., 0-1,., f.,f-1 f.,f.1 f., f.. f., f., f., f., t., i., f., f.".s f.,ffv.1 f., f., f., f., f., f., f., f.. f., 0.1 f., ...1 f.. 0.1 f., f., f., 0., v., Q. 0.1 f., f., f., f., r., Og. f., Ö., 0-1 f.,

f

faim

f., 0.. f., f., f., f., Q., f., fe, 0.. 0.0.. mv.. 0.".Q f.. f., f.. f., f., f., Q

2
Q: .
2
2
2
6:.
2
2
2
90
.3
Q
2
.: ,
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
gg.
v: .
2
.: .
2
.J
Q
O: I I I.
0: .
2
2
2
2
2 1
0: 2:
.J . 3
Q " ..
.a annu.
1 q 4..
0, ö.
Q .
0: o.
7.
.o s.
.z ning.
Q 9.
.J (left.
å 10.
J 1.1.
q I ut.
f: 12.
13.
.å . 14. En idé.
g 15.
Q 16.
0,- 17.
å 18. Sanningen.
J 19.
Q nofm".
ä 20.
.i 21.
0: ger till."
q 22.
.J 23.
Q 24.
0; 25.
20.
0: )
. 27.
J vagnarna.
i. 28.
g 29.
.J 30.
Q pere-n.
.å 31.
Ö l 32.
38.
34.
ä 35.
å
2
3,
.2
2
a.
2
2
2
2
2
.:.
2
.o
O

 

Luleå 1915. TrvekerirAl-B. Norrskenet.

VÄND

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain