#1193: Maxim

Korn när Ni vill, Nil får ändå se hela programmet!

 

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!
l Illlllllllllllmllll-lll"llllIllllllllllIll-llllilillllll"lll-llIllIllIllllllllllllllllllllllllllllll-llllllllIllIllIllIlllll-llllllllllllllIllIllIlllHillIJIIJIItillIllllllIllllllllllllIl-llllllllllillllllIllllllllIIllIlllllllllilllllllllllllillIllIlllllllllllllllllfllllllllilIIlllmmmmmmmmlilmlillilmlyllll.IElllllIllllilllllllllllldllla

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

 

5.

(i

w
.I

.n

.-,9

Mor Moscou och hennes 51.1 .-
Bamboche, till yrket lumpsan,
lare, adopterar den moderlösa,
och som de tro, även fader-lösa

f-i

Första akten.

Bland lumpsamlare.

Mariettes fader, vordcn en rik
man, har återkommit till Pa-
ris, och då han förgäves har f,
sökt spåren efter sin familj, l
men erfarit att hans hustru är
död, har han gift om sig med
en ung, härsklysten och lärt--v
sinnig kvinna, Térésa.

Térésas ekipage kör över Ma-

 Å

. ,Lun.;rsi  fö.1.:a.b0rt den V i
skadade Mariette.

Läkaren Paul Verdier och M-i- Paris4
riette samt Térésas första sanl- Wi Mor Moscou hör ett misstänkt-
i ljud från en källare i Darrås

:(1

manträffande.

Paul Verdier blir förälskad i I hus-
Marlette Och Térésa i ha Pan; 57. Vad en lumpsamlares käpp dil-

lll.
llv

Mariette som modist.
Lumpsamlarne uppsatta en af- -zq
far åt Mariette. i
En inhjudning hos Dartés, Ma- förl .rat
riettes fader.

Térés-.i near .lg bliva sjuk.  Lumpsamlufnes Plan-
23. Den maskerade.

19..

Hou .vill tvinga sin kärlek på
Paul Verdier.

Paul Verdier
från den lattsinniga kvinn .11

avlägsnar sif1

Téréias brev,

l-Jartés7 svartsjuka.
Lumpsamlarens fynd.
En nattlig duell.

lö,
- lll.

in

H. Lumpsamlarne föra Paul Ver-
dier tln Malllette-S bostad 52. Det komprometterande brevet

Paul Verdier blir förälskad 1 53. Spelet är förlorat.

H...

Maxim

än

Övre Norrlands eIegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

IProgram

Onsdag-Torsdag 2-3 Juli

ll llllvll lill lll-lilla e
Svärpappa mot sin vila

Gharmant amerikanskt lustspel.

Isberg utmed Amerikanska kusten

Mycket inträssant bild.

llmlllllllrllllllllrlllllr

Kinematografiskt skådespel i ett förspel lich två akter.

AVDELNINGAR:

Andra akten.

Vid Mmlietws modem dödsm. :33. Térésa upptäcker, att Mariettc

och Paul Verdier äro förälska-

de i varandra.

44. Lumpsamlaane fira Mariet cf.
och Paul Verdiers förlovning.

Vi. Lumpsamlarens upptäckt: Har:
meddelar de församlade lump-
sa-mlarne, att han har upptäckt
vem som är Mariettes fader.

"26. Fadern och dottern förenas

Marketta under Térésas vård.

Lumpsamlarens fosterdotter  En fånge i gyllene hol-01l

iJF). För att icke förorsaka sin fa-

der :marta, förtiger Marietle

Térénes beteende.

.L . En Infernalisk kvinna.

3.9. Lumpsamlaren, som har iir-pv

täckt Téréses falska spel, kom--

me..I för att besöka Dartés och

avslöjar henne.

Teresa låter kasta lumpsamla-

ren i en tom vinkällare.

Åh.. Marictte tror sig vara. överrrih
ven av sin: Tärna-svämmar; -. 

Jfr. Lumpsamlaine på1 nattronll i i

ger till.

das.

P-l l. Maskeraden.

44.; Oro i luften.

46. Maskarne av.

4-7. De maskerade.

f En blixt från en klar himmel.

 Lumpsamlmen Bamboche ocl:
mor Moscou å maskeraden.

6.2. En. sista kamp.

Fl. Skall sanning eller lögr, rat"
eller orättvisa triumfera?

:r-J. Lyckans sol.

Barn äga ej tillträde.

Bleeffprlls 50 öre 7.-sta plats, 35 öre 2.-dra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60.

Förevisnlngar .Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-

dagar 6-11 e. m.

79. Vedergällningens timma ran

.V Molnen sammandraga sig.
40. Teresa anser annu icke spelet

Lil). Kvinnans list övergår man-
" nens förstånd.

Gäller för båda biograferna.

 

 

 

 

 

Luleå., Tryckeri- A.-B Norrskenst, 1913

Ilillllllllllllllllllllll!IllllllllllllllLllllIlllllllllllllllllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllHillllllllllllllllllllllilllilllIIIIIllIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI-lllllllllllllllllllIilllllllllllIlllllllll I

 

 

IilllllllllilllllllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllIlIlllllllllllllllllllllllllillIllllllllllllllllllllllllllllllllllldlll

liIllllllllllllllIlIllIllllllIlllllllllllIIIllllllillIIIlllIlllllllllllllllIElIF-IIEIIEIEIIEEHE

VÄNDI

irewwesåeid elen as gpug ag; m i"in gN .Igu luox

TllllllllIllllllllllllllllll

:wall-load nnu 123211915 uno .leäepsuo megapqu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain