#1186: Maxim

w

s.

le
i, nan-fä. .42- i

5.

09069009090690OQQQQQQQQQQQQQÖQOQ

ä
6
å
3
O
3
Q
få
G
ä
Q
o
g,
ä
ie
å
å
9
å
ä
å
Q
6
o
Q
å
Ö
o
Q
i
.

 

g UIIBIESIIIIISIIB III IIIIBIVIIIIIIIII

2 s. "0-
a å

å ä =

9 I =

f. gb .-

iIIIIIIIlQ-lNEQQQQIEBQISEE Hääliää.
oo

I
Fönevleningar: Vardag-nr kl. halv 7--11 et in.. Söndagar kl. 5-11 e. n.
Varje filmvisning cirka i 112 timme.

 

Biljettpriser: lzsta pl. 75 iii-e, 2:1llra pl. 50 line, bapn; 25 äte.
028.! Kuponglaöoker n 10 st. biljetter - not-al plats kr. 6: -, 2:elr-a plätt!
kr. 4: 50 oäljes- vill ingången.

 

Å. Fredag, Lördag den 27, 28 Dec.

IååiQQGQQäQQQQQQWGGQQQQGQQG

Hennes kompanjon.

Lustspel i en akt.

lQQGQQQQQQQQQQQQQQGQQQQQQQQ

r-

n  -   m 

 

Spännande drama i fem aktar.
l huvudrollen: MHBEL THLIHFERRO.

Anroo Mernll har alltitl Eli-Ht för "en far. Hon allierar sig med Gerald He-
liki hederlig 480111 förmögen man Och stängs och de göra upp en plan tilloam-
hans (lotter Hope har alltid avgirdat 110- mansh John har engagerat sig djnpt i
nom och ansett lhonom bättre än alla vissa stålaktiel- och planen går ut på
andra affärsmän. latt baissa ldeeea tills John tvingas att

E!! dlag Ska-11 hall fl förtvivlan laga [Slut säjla till rmineranldie priser. Planen lyc-
liv, "Ha-n .hindras från dennal föresate kas utmärkt,
mnolli dotter-ns ankomst och han be- Men-11, som noga följt med fluktuntlio.
rättar nu ingående lför henne, hur Cook amma på fondmmknadm, vill rädda
använt Sitt inflytande 00-11 Bina Dåliga? John från ekonomisk ruin och skyndar
för att störta lronom. Om .nina lörsnill- bdärför fill Hastings för att sökta förmå.
ning-ar Palm" han "111Yte 191,0 Ord. HOPG honom att stoppa baiesen. Men denna
tröstar honom och lovar att tag-a HPI) säger mej, han utför endast given order
stnidon medl Cook på allvar. "Det skall och kan inte göra något åt saken, Mer.
lll-i 611 kamp på kniven". Säger lhOIlJrill får då red-a på att Gen, som driver
"han -eknll få med en listig kvinna latt-operationverla mot John ooh söker rul-
görn." lnera honoun, licke är någon annan än

.John har reviderat böckerna li bolaget dennesy l yegen maka, Hope. Nu måste
och sett hur (let .stå-r til-1. Han Säger Merrill tala. Han bekänner sitt brott
rent ut tilll Merrill, att denne är en . Och sin skuld för Hope, omtalar att John
tjuv, men lovar vsamtliälgt -avtt hjälp-a ho-.i-äclclat honom från vanära ooh att han
nom. "Ja-g skal-1 go er en chance", sä-l ej kunnat förmå salg" att vsäga hela eml-
gver han. "Jag betalar det belopp som! ningen till, Hope, för att ej drabbas iav
fot-tas för or räkning, så får ni försöka " henne-s förakt,

å
å
ä
å

3

ordn-a saken med mig inom .tre -måtna- Ilonay lugn-ar nu lslin for och nppeöker
Merrill antar med glädje anliud-et sin man, som nedan gör sig lär-dig att

u

Q
å (ler .
6 från denne unge man, .som han så illa lämna. New York för att resa tillbo-ka
n Förtnlat inför .sin dotter, och boil-.er ho- till västern. Hon erkänner för honom
nom vara välkommen i saltt hus. vad hon gjort och att Adetta skett endlath
Det 4dröjer ej länge förrän John friar emedan hon varit minsledd. Hon säger
é och Hope ger honom vsitt ja. .honom samtidigt att hon halt svårt att
Q När bröllopet firats, .etter-skänker John handla- som hon gjort, emedan hon för
å :lot belopp som Merrill  [skyldig ho- varje 1(lag haft 1att kämpa mot .en fallt-
nom och denna är alltså räddad. mera- växande kärlek till honom.. -Så
6 .Home fullföljer med en kvinnan hela bigger hon om hans förlåtelse. och lår
6 envishet sin tiil-esats att liämnvan på ein den och (ler-als äktenskap blir en lör-
Q make, som hon tror velat störta henneelening i kärlek och lycka.

DQOOGQDOQQGWQåQQQQQUEQQQQQQ

i
å

å BARN ÄGA lä TILLWÄBE.

OQ0.0900000QÖOQOQOQQÖOOQQQOOOOOG

Enl-oo 1913. Tanken-LJ. Non-okänd

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain