#1183: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

Måndagar och Torsdagar helt nytt program!
FIllIllIllIllIJlIJIIlIIIIIJlIIIIIIIIIIllIllIllIllIllIllIlIIllIllIllIllIiåIllIllIlIIllIllIlIIJlIlIIllIllIllIlIIllIllIllIllIJIIllIlIIlIgllIllIllIliIJlIIIIllIllIllIJlIllIllIllIllIllIllIllIllI:llllIlIIJIIJIIJlIllIllilmllllIllIJlIJlIJlIJIIllIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlIllIllHlilFill-illilmI I I I

 

l-Ill-IlI-Ill-IllillilrilmlillilfldlllllllIlIIllIlilliIIlIllIIlIllIll-Jlil

EJEIEIEIEJEEEIEIEIEIWHFIIHWWFJHHFIHWF Eli-1515151515!

" axinm2

Övre Norrlands elegantaste biografteater b
TELEFONER: Maxim 198. Bostaden 198. Elite-Teatern 100. Å

   

IProgram

Torsdag-Söndag 27 Ron-2 Mars

veekans nyåefer

Ett världsblad I blld.

R I  I [I I. 
Ensam l flällen. En renhjord l slkte. l snsande fart nedför brantorna
Turlsthyddans jägare rusa I väg. Ett lyckat skott.

ln in! nuhlml une:  

NNQWMQQN-WWOON

En kvinna
utan hjänia

Heltlmmesdrama I 3 akter och 40 scener av F R A N 8 H 0 F E R.

I A K T E N. 21. "Tag" mina. nipper l"
Mannen av börd och kvinnan av 22- "Giårndll el. tlllkallal" Jag PO-
folket. 0.; näs! H - Å b t

-h Maria. Mel-tens. M" 5163:13. man dyl en m lot S-

2. Rikedomen lockar. 94 T "  1.. .. H . Y
s3. Fattigkvartierens förbannelse. N" (m glans os Ovenaskmng.

4. Arbetaren Hansen. "I kt
.5. "Fångar till vad pris som a en. u

hälst I" Synderskans lon.

(I). KYSWT (noll, l)(1t4fdnulgl",, 25. Kärleken förvändes till hat.

7- Mana bhf Ven fl" dam - 26. En föl-rädd hemlighet. i

8.  och dotter. H 27. En fäst i stora världen.

9" .Kärlek  folsta Ogonkastet" 28. .En erinring om sin låga börd.
10, Karlfåksforklarmgen" 29, Modern i den rika ydottern-fa
ll. En nk mans käraste. hem-

12- Ett Svårt prov" 30. Vad telefonen avslöjade.
13" svans-.Inkan vakar" , - 31. En modern dödskalnp.
1.4. I vmterträdgården. - 32I på fästw-
15" Den Ofiesdlgra båtfarden" A 33. En fasnväekande upptäckt.
16. Framhdshlmlen mulnar. i 34- Tablåema-
35. Bakom ridån.
H akten" , 36. Till hemmet mot. sin vilja.
En kvinna utan hjärta" 37. Vid moderns lik

17. Svartsjukan växer. 38. "(iå, n1odermörderskal"

18. En gengångare.  39. En kvinna utan hjärta och
19. I älskarens hem. hem.
20. Ett obehagligt möte. 40. Svnnnen lycka.

ÖÖOWOOOMMOOQOQQQ 09

.Barn äga ej tlllträde.

fåiljettpris:  öre "(:sta p1., 35 öre 2zdraip1.
KÖP KUPONGBILJETTER I HÅFTEll OEM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15-år kr. ":60. Gäller för båda-blograferna.

Förevlsnlngar Måndagar--Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar oeh Sön-
dagar 6-- 11 e. m.

 

 

 

rinna-null:l-n-u-n-u-u-u-u-u-u-u-u-a-u-u-Humlan"-ll-ll-I!-Il-lf-lr-: - [11:11-11-H-imiylymmwmmL-gmugmigmymmmmmnun-m-:Ill-lilli-lilll-u-n-uwu-lr-:inn-:lundi-Illu-uIll-In]EEEEIEEIEIEEEIEEIEIHHHFIFIHHWFWWFWILILEIDJIIJEJLQHIEJEJHLHEJL!

 

 

 

 

 

 

Luleå.. Tryckeri A.-B NLu-rskexietlillzllii.n i

I-n-n-n-u-u-nun-ll-ln:u-n-1L-ll-u-Illu-n-n-u-n-u-u-u-n-immumnulymly

VÅND!

mmm-ISM! Him: QS Emm. 19: m inu: :N :nu um:

 

 

:lumåozd nllu "au aaägpsaol qoo .resepqu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain