#1182: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

 

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

Måndagar och Torsdagar helt Inytt program!

M .
ff En
Övre Norrlands elegantaste biografteater

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

IProgzjram

Måndag-Onsdag 20-22 JanÅ

äåäåwééåé

Märklig nyhet. Med garanterad ensamrätt.

Hos de blinda

En värkligtinträssant bild, som förtjänar beaktande av var och en.

088.! Enastående tillfälle. 088.!

Det genomroliga, amerikanska Iuslspelet

Badets drottning

Värklig humor. Befängda sitnatloner.

NYHET! NYHET!

Nord. Films. Comp. stora glansnummer.

Clownens hämd

eller

lllslmuull lur: liluuls-Imwnn

Stort heltimmesskådespel
Ett spännande djarft
Cirkusdrama.
i två akter.

slrulln.. (MM ilur hrnnc-i föl-nig-
m-h hiimnm kunskl- :llll för grymt.

Kärlek m-h nlruln-l, hall mall .smil-
.sjnlnn .se llåir lnwmllenml i (lotta I)-
vnnligt fåing-slnmlv (-irlumlrnlnn.

Konstcyklisten är .sin hustru otru
gen Och snart får (len :LI-mn. kvinnan
reda på nlll. Men hnn behöver ej

De båda trolösa misslyckas i sin
djärva luftakt och störta ned förena-
de i döden.

Överraskande sensationsnyhet.

1) lll RSUN l-IltNA -x i h nvnllrnllerna).

Älunznni. kunsl-uyklisl.

llwplistn. hans hustru, sknlryltn-
rimm.

(kn-:Him hum assist-nl.

Dim-rv. l-lnwn.

1 :sta AKTEN.

litt olyt-klig-t full. i .
Munzoni skall rosa lill on nn-
nnn strul.

l. .llanzuni (n-h hzhns fru 1sfnnl ((n- 4.
ralie söka log-is. 5.
2. Tälfet rasen.
" Pierre söker :lll vill-lm lämpli-
stns svartsjnkfl.

andra ARTEN.

li. (Ilmrnons hämnd. lll,
i. En lycklig tinnnu.
H. Ett brev till llnptislu från Pi- 11.

"Jag .svär ull. (lvl iir ing-vn ling"
mellan lYm-ulie och nng-f"
.in förlnitltlagsleklmn.

lll-re. 12. Premiären.
El. lätt hrrv :lr-(ln llnplisln lill ln-n- lll. .lng- mig Buplistn sin, hair.
nc-s man. Å 14-. Katastrofen.

 

 

-OIOIOWOI

Barn äga ej tillträde.

 

Biljettprls 50 öre lssta plats, 35 öre 2.-dra plats.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3: 60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

y
Förevisnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-
dagar 6-11 e. m.

 

 

MAXIM MAXINMAXIIIEIAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MÅXIM IIAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAIXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

:war-Små -nllu :lan .målenstI uno Aeåepugw

 

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAX

lmleit, Tryrkeri-:Afli Nnrrskenet, 191 Il

E HIXVII NIXVH WIXVH HIXVN NIXVH WIXVW WIXVVW HIXVW INIXVW HIXVW WIXVW NIXVW WIXVW WIXVW WIXVW NIXVW WIXVIN WIXVW HIXVH WIXVW WIXVW WIXVW WIXVH VIIXVIN INIXVIN WIXVW WIXVN WIXVW WIXVW WIXVW WIXVH NIXVN HIXVW WIXVH HIXVH WIXVII WIXVN

VÄND!

Hawwmåoad elaq as gpug ag; gN fmn m .igu mo).

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain