#1181: Maxim

ytt program!

 

 

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

MAXI" MAXI" MAXI" MAXI" MAXI" MAXI" MAXI" MAXI" "AXIM MAXI"
O

M

Övre Norrlands elegantaste biografteater

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

XVW WIXVW WIXVN WIXVVI HIXVN

Riogram

Måndag-Onsdag 20-22 Jan.

WWW

Märklig nyhet. Med garanterad ensamrätt.

Hos de blinda

En värkligt-inträssant hild, som förtjänar beaktande av var och en.

038.! Enastående tillfälle. 088.!

Det genomroliga, amerikanska lustspelet

Badets drottning

Värklig humor. Befängda sitilatloner.

NYHET! NYHET!

Nord. Films. Gomp. stora glansnummer.

Clownens häiml

eller

lliillslmnuel iiuir liäiuIs-lmrunn

Stort heltimmesskådespel
Ett spännande djärft
Girkusdrama.
i två akter.

Kärlek nvh nlrnhel, hall nvh svalt .sl-rutin. (Mulet il-.n- hennex i förväg
sjuka, se iliii- hnvinll-einnt i detta 0- nvh liiininzis kanske allt inr grymt.
vanlig-t fåiiigrslziniln (-irknstlruinn. UV . . .

Knnstcyklisten iii" sin hustru niin-  båda troloäd misslyckas". sm
93011 och snart får (len :mini kvinnan dlarva luftakt och storm ned forena-

reda på nllli. Men linn behöver  de i döden.

Överraskande sensationsnyhet.

PllltSl llellt NA. li h nvinlwillernzl).

.llanznniI knnsli-yklisl.

llnplistzi, hum: hustru. .skolnvtln-
rinna.

(lm-:i-liv, hans assistent.

Pil-WO. (-lnwn.

1:sta AKTEN.
litt nlykaig-l full.

Manzoni skall rvsu lill en nn-
nnn stntl.

I. Manznni ni-h lnins frn isnnit (40- l.
mlie söka log-is. 5.
l Tältet roses.
Il. Pierre söker :il-l vin-kn llnpii-
sina svan-mjuka.

2:dra AKTEN.

ll). "Jag svin" ull. (li-l iii" ingen ling;
I mellan llmfalie och mig."

. En förinidiilagslaktion.

. Premiären.

. -lnilgy mig Buplislzi sin han".

. Kninstmfon.

li. (llnsvnuns hinnnil.

i. lån lycklig,l timma,

H. Ett brev till låaplisin från dPi- l
(Il-re. ll

El. lill lnww driin låzipiisin till hnn- li
lit-s nian, - I

WOIOIONOI

.hle

.l-

 

 

Barn äga ej tillträde.

Biljettpris 50 öre lasta plats. 35 öre 2:alra Ialats.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYGKEN!

"i
I
b
E
I
I
:s
ä
Z
I
:n
25
3
Z
:s
EE
Z
I
I!
E
Z
I
:s
E
I
Z
z:
E
3
2
J:
E
Z
3
:a
E
Z
Z
:a
E
S
S
:s
E
3
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10. 1
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna. -

I?
Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-
dagar 6-11 e. m.

 

:umiäoad Imin ilaq .naäeps-lojl uoo aeäepugw

 

 

 

MAXI" "AXIHMAXIINHAXIMMAXI" MAXI" "AXI" "AXIM MAXI" MAXI" MAXI" "AXIM MAXI" "AXIM MAXI" "AXI" "AXIM MAXI" MAXI" MAXI" "AXI" "AXI" MAXI" "AXI" MAXIM MAXI" MAXI" "AXIM MAXI" MAXI" "AXI" "AXI" "AXIM "AXI" "AXI" "Axl" "AXIM

z
b
5
z
z
b
E
z
z
ä
25
z
z
b
E
s
z
ä
E
z
s
b
E
z
z
ä
X
s
z
å
X
z
z
b
E
z
s
b
E
z
z
3
E
z
z
b
E
z
s
b
E
z
z
å
X
z
z
ä
E
s
z
ä
5
z
:
D
5
z
z
D
25
z
a:
ä
E
z
S
å
E
z
a:
ä
x
n
I

 

"AXIMMAXl" "AXI" "AXI" MAXI" MAXI" "AXIM MAXI" MAXI" MAXI"

 

Luleå., yl"iqvv.keri-:A.-B Nim-skenet., mid

VÅND!

newwelåmd elaq as gpug .ng g" flm! :N agu wo).

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain