#1159: Malmgården

llillillilllIllllillfliillillilJBiililIllilillilillililiillIJlIlIIllIiiIillJlIllIlil-liiillliäl

 

 

 

liliiiiiifiiilliiiiiliiFI-ll-iTEFIFIFII-IllililiiiilEEEEIEEEEEEEDDDDEDEDDEDDWDEEEEIEEEMIll-Ill"Ill-lilli-HIll-lll"lll-"Illlllillfllillilllll I

.liliälliililiiilii iiiliiiiliiiiillilliimii

en

 

 
 

.Ei

 
   
   

D EIIEI

  
  

- un

UDUUEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHH

BIOGBAF

 

   

 

 

Program

Söndag den 31 Dec. kl. 5-6,30-8-9,30 em.

Kl. 10,30 till kl. l2 anordnas

Nyårsvaku

Skoltska låglandet.

Enresstägets
undergång.

I SKÅDESPEL I FYRA AKTER. I en av huvudrollerna den berömda.
filmskådespelerskan Anita Stewart.

John Ballard är son till fattiga
föräldrar. En dag reser hans fader
till staden och blir överkörd av ett
extratåg. Johns moder dör av
över det inträffade ooh nu stil
John ensam i världen

Bland hans kainrafte: befinner 
en son till järnvägsdireklören, Phi-
lippe Handen. Dessa hjälpa varan-
dra i nöd och lust. Philippe besök-
te emellertid ofta mindre väl kända
hålor där kortspel bedrevs. En
kväll råkar han ut för Jfnlslrspelare
och skulle under ett uppträde med
dessa råkat illa ut om inte John
-kioznnlit till hans nn-dsätlning. I stl-i.
dens hetta utdelar härvid John ett
slag med en stol, vilket ger tidnin-
garna anledning notisera om att
mannen dödats under ett gräl. Ut-
redii-riigen lämnar don intet resul-
tat.

Ynfgllnlgam äro nu utexaminerade
jurister, och John blir en dag av
Philippe presenter-:td för en av hans
kvinnlig-a bekanta, en Ifröken Viola
Ruskin, som han fattar starkt tycke
för men som han på grund av sin
fattigdom inte vågar t-illetå.

För att få Philippe på bättre vii-
gar vill fwdern att -hnn skall gifta
sig med fröken Rnskin. Han fri-ar
också till henne men får en korg.
Nu lförstår han att John är den som
står hindrande i hans väg.

Gamla, Handen dör ooh fru Rn-
skin, som fått klart för sig att Phi-
lippe ärvt hela förmögen-heten, yr-
kar bestämt på att Viola skall taga
honom till sin make.

Följden blir attt. Hardén gifter sig
med Viola ooh hon skänker honom
efter ett år en (lotter men förlorar
därvid själv livet.

Så mötas John och Philippe efter
många år. John blir presenterad för
hans dotter Louise, som påfallande

uy

  

m

:i
r

liknar sin mor. J olm blir genast in-
tagen arv hennes skönhet, som osökt
erinrar honom om den Lkvinna han
aldrig kunnat glömma o. som gjort
att han alltjämt förblivit nngkarl.

Men det är inte för att .upplisva
gamla minnen som Jolin samman-
tniiffat med Philippe, utan för att
talab om jäli-nvägsbolagets (lå-Liga. ba-
nor. Philippe "känner på förhand
att hans sak är förlorad Han pål-
ininmer därför John om slrargsinålet
med falskspelaren ooh säg-cr ett han
kan anklaga honom för mord. Lo-
uise, .som innehar ett intyg oin att
döden inträffat. av helt andra orsa-
vker, överlämnar detta intyg utan
faldcrns vetskap till John.

Processen har börjat och svaran-
deomlbirde-t begärI att få lrmnlåigga
vissa dokument. Philippe har dem
hemma på landet och tieleionerar
till sin dotter, som gen-ast tar en
automobil. På vägen går bilen Sön-
(ler ooh hon tar i stället express1 å-
get. På grund av banans dåliga be-
sikaäenhelt var det emellertid före-
nat med en överhängande fara att
låta tåget passera över en järnvägs-
bro. För-tvivlwd sätter nn fadern
sig ri rörelse för att. höjda expresstå-
get innan det hinner nämnda järn-
viigsliro. Men försent. Expresstå.
get, vari Louise hel-inner sig, stör-
tar ned i nvgrnniden. Philippe träf.
fas av slag och dör.

John, som blivit varsliodd om att
en olycka var förestående och att
Louise var med på tåget, störtar sig
ner i vattnet ooh lyckas ur den ö-
vel-svåinnnade kupén rädda den av-
svnnmade Louise. Då hon vaknar
nr sin bedövning, smyger lion ar-
marna. om. Johns hals och truckar
honom med en kyss för sin rädd-
ning.

 

BILJETTPRISEB :
Första plats 50 öre, andra plats 55 öre.

BARN ÄGA EJ THLLTRÄDE.

EEEEEEIEEEEIEEIEEIEEIEEEEIEIE

Wii 1910. Trychori-AJ. Non-linnet

lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwIHmmmmmwmwmmmmmmmmmmwmmwmmmmmmmmwmmmwwmmmwmwmemmmmmmmmmmmmmmy

   
 

 

 

i

 

 

lIiiIiilllIllIl!IilIllllilllIlillililIllIiillllllIlilllIlllillilllillllllllilllll

Information

Title:
Malmgården
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain