#1152: Tip-Top Biografen

(Godtemplarsalongen.)
Obs", Ändrade dagar och fider. Obs",

Föreställningar:

Torsdag den 22 Aug4 kl. 8,15 e, ml, Fredag den 23 ling4 kl. 8,15 e. ni, Lördag den 24 Aug.
kl4 8.15 eÅ rn., Söndag den 25 Aug. kl. 6,15 och 8.15 e. rn.

2 timmars Barn- och Familjeföreställningar.
Lördag kl. 6 och Sändag kl. 3 e. rn.
Enfré 25 öre för äldre och 10 öre för bam.

I,lllllll-llllllllr "II-lllillllllll.1

Den förulyckade llllanlerångaren

O O
Q T l t a n l c Q
Udlllillillds dllillllllSl lill Nllll Ylllll lllllll lill liillliillill.

linnen vis-n- jnleångn-em m i g. in" m- ami in i-iniuga :ibn-gm,
vinn, min .milen nn ånga-.mm undergång. Ami min namn smini i

 

lunn-
manlioinyiggan Rami; :Inn lijällnmmliäe telegralismn Philips, in iår man följa dc
Winnie på äng-(mm (winning .wii Se lmni nu liinw min-(i i New-min
Till slut visas :lan lnilmléingam sinn nlsi-nnliw för all, bärga. lika-n av de iiimlyckmlc
på bin expedition um pa det vida havet. [inrlm- fler solen ilnlar vill liuiisunlen
. elin-fii- .n-lwnm-i. lin, nu så popular" hyme "Nm-main min :in .lig-n

 

 

 

 

 

 

Asta Nielsen-Film!

i Vanldsaitrak

Heltimmesskådespelet

lärlelucll in l

eller

Guldets makt. i

Skådespel i 3 akter.

Författad och iscensatt av URBAN GAD, ett namn som gjort sig alltmer
och mer gällande inom filmsvärlden.
Den berömda kunslnärinnan ASTA NIELSEN innehar huvudrollen.

 

 

in
Vi

101711

 

 

PERSONER:
Mur Fitziger i . . .
(HW-mm, lummig dumm- . . Asta Nielsen
rlljnvskx-Ll, (fln-isnph . . . . llans Burl:

Fru Helmert

Hym nron . . . . Herman [litt
Fm Hin-kl.01- Brinlmnin . . Fröken (lm-ei-
Hulier, lfijtnant , , . i . Frilx .llmknrmzuin

Asta Nielsen in- numnra vi obekant, för kontinentenn publik. Dal
u hennes framgångar pil :in 4nlmndinnv munerna som gjort den
liennun P4iml för (len strax-n :illinninln-(iin. Den lzinemntograw i
i lim med hit-c väl-lilsvi-övi-:inrln lopp gjm-l lwnstnålrinnmi till

   
  

  

tiska (var
en vänninnn lör niin (l

 

E
5

-Zwelt hennes pi-esbatinnm- och hmmm)
l dramatiska konst (ml n v i in-Ll, .wii (luck i bil-l.
Jlar någonsin ett vi-rlz vad i lillflll .Lt erbjud-n så rikliga tillfäl-
i Inn som M(inldets inakf att fmmvisu :null :lumen av värld som ilun
fattiga kvinnlig-n gusLalten från nrinmlets liyrl-loi-"r Dunn gunuiltui
l mm den mmm i om insulin-11mm i min an mmm-(inn sin
l Redan .le (i wmnernn in4 denna nj- -nil
liin- Åvett i Helin, g :m här att nylb lw på henne;1 iiiiiiigniiligliiit.
i Hun . ililmr här livet mwl I(illa1 Lives intriger, linli, gl i s i
Alla man" utan vtvivnl län
genom (lr-nun hill] saint, i-rlxilnmi att lll-n iir en

Succésfilm av hittills ouppnått slag.

 

nn

   

nu i

 

  

 
  

vn.

  

 

nan-nu, Som iii-inn

  

 

  

 

-fw av, iii-fiina min W. "ppi-niin

i Fullständig beskrivning å 5 öre.

 

 

 

 

 

 

 

"" umnnlnsi nnnlnnl.

Skrattsucués.

min] .ng liv .in i-ynign Ninni-m. min inn .nu min .W "i mm nn, in" [mmi
"W i hm win min-m "min munnen .il-linan uni :www mn han min min.
i, .I

 

 

Förstklassig pianomusik.
Biljettpris: 1:sta plats 50 öre, 2zdra plats 35 öre.

minin Yiuynmnnni-mi min m:

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain