#1147: Tip-Top Biografen

i"

lill lll lll! ä
il lulillllle vi
ax .I slll:
..Qgåw6,mmmmn
l n Mill LllllllilS
"1.

If, . .
I Slllll IUSISIIE] .lux LINDER.

 

 

  
   
  
   
  

  
   

  

som uppföres å

Tip-Top
Bipgraien

 

 

 

 

Program:

Ny serie! Ny serie!

n

SVEIISKH NYllBlSlBllllll. I 1

Innehåller bl. a.:
l. Dun min nmnflknnskn lnnks-sngnmn "Linz-nnh inn" .in lm vill Kinnln

Pnli-nlnnmnkiielinlngn anläggningar i nun-n llöggnin, En livlig din; på llnin-
mrby sjö. 1300 gknllnmi ngnn .ng fw frilnfllllvnl. Amnlnip m- och lnnlnrklnii.
ningar frin Nord. Komp.. Sunnklinlm. 4. Shderlömningnnwn 0 Inn. nkidvavling
nni I I v 1 I l. . H. ll. K lievlilni I I I D
nv dan nymsinnrni-nlln (inrnnnmlniskyrknn. li. lin famn nnnvnllvllngnrna lör :nu n
Nnrrn Bfnnnnvilwn.

  

 

Wild West! :- Wild West!

Skalniägaren

eller

i ----- :I
.I

.d

m F."-
Glänsamle Succes- 

Indianer och Vita.

Spännande indiandrama.

 

AUTENTISKA

KRIGSBILDER.

mn lyslnn-nns nnlnll mnl. lcnglnnll. f .lnnllnnnnigvn i lilillelnill .iv elr av
011m. lör bnmnni-nnmnngnv. w sninlinmngl. hmnlmnlml .w twin. ln-yssni-n. f emml
llnlnll ell" bumlinfnemnngnl. .f ifln lnwnllci-ipnnnll .min nl tilll-minimum Hundens
nnlnll. W (-vnn .ler YlY -f nn nv lvslnlnnis lnwne. f "min nl". annan lnlnnl

  

  

  

   

nl-.jnln ann nmsnrgsfnllnt vinn. f Knnnnei m g 1. mm .n via" linvlinltig.
marken p.. Muslim-ya . ni linmnnninn .v lnpg.. vinna. .lnlwknnnnnfi mk.
wmlnn. lm-nnnnämmm limunnln lz-lnm 1..,...nnn linnilnlnllnn lyslnn-nnn mpgmvni-

pil. i) kilnulnmlw avstånd. -- I hzlkgllluden det iivelsvmnmmle Ysei f distriktet.
.vinn lilivil sn ödesdigert for tyskarna. -u Ban-inls linmmenllnnb erhåller signaler
min nn 1 H I I, 1 .V V lI -w

 

 

 

FRK "hg

Säsongens största och roligaste
MAX UNDER-FILM

Maxucllhallsslälmnr

eller i

En bröllopsresa lill Sullweilz.

Max Linders sliilsla ltriumf.

 

Lustspel i 2 akter

Föllnllnl, imnsnm Heli innpnlnil .lv inrlllnns vilninlni-lign blisln
binni-nflmm-nisl.

i." publikens favorit -u
Skämtarkungen

   
   

"Skrall-
succes!

 Skrall-
 sucnls!

  

MAX LlNDER,
nell nagra vinn-e knmmonlinim- linlnivi ej, ry Min- ar in Mnx.
I huvudrollen författaren själv,

som inn- ii- in till den gina iii-komisk, nu min lninnpnsl lnnnei- namn.
wlan min-n nkfnmnnmmn.

m
W
ll 1 rmf
:-
 W En slmrattsumfés W
w. .m mm. omi-umwnyw mig. .
:i
E

Pan 1,12. mm. se (mm ylilimlnmi .min ninfm--lmmmr

 

 

 

 

 

 

 

Svenska serien.

FBSISIIBIBII l Sälllllllll.

Alln lin val säkerligen hm mins om de mmm-le ienlspel, min vnije sommar
lagar min i den lim-ilman Smal-dalen. Dnr snmlns då nmkring 20 30,000 människor.

En storslagen och vacker bildserie.

 

Roligt slutnummer.

Lehman har fatt
flugan.

på; Ett av säsongens flugmåssigaste
(Andre Deed) nummer.

   

 

 

  

 

I Som kan detta program (sex

nummer) bätecknas som

ett av de allra bästa W

som någonsin visats.

  

 

 

 

 

 

mkllnlnnn. riyvkol-l-Afn. lrnllmz. 1915.

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1915
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain