#1132: Phroso Biografen

BlhoG RAFEN.

O E F LE,
Guldslned A. U. Wahlbergs gård vid Drolminggalan,

ingång från Kopparslngzlregalan 6.

 

PROGRAM

l. n, m. Mnmlagvn .ll-n 2 l. U. ln.

 

 

ngn- nnn a Mnfs.
R l nu :nnnnw :n nnnnnm n nn-m-nnlm,

en lalske munken.

Lnn- en nnnnnnnlnl nn finn-1 nn. nu nnnll nu en ngn-
-rnn rnnnm- Snnn nnnn- Innan Mnn nn :ng i Innnlndkncknr
i (nnln-ing :mn-nn .nn Unn nn nn nnnnnl lnnnnn, [fn- .nnn pn
lnnnnn nn .nnnklnnn-l .nnn nnq hm (Inner Innnnn nal-nn
f-.mnn nmfnnlnnn.. lnnnnnkl nun lan-nnnn. nun n munn- nnlnkl-n
nnn sig, plmrn lnnnnn nnnnzn- fn krom-nnnn, nnn-n nn klockan
UL-n fan-ännnn

l nlnsln-l nlnmnf nn nlnn,
nnn nnnlcn, Pnnl-n -nn n nun i
non. vnkcn, nn nnn sn nn nu
nmn-l. I el (rn- nn nwn nnmR vcnnel l -n (nnninnlmlnn nn.
nun v Innn nnnn nnsvnml ng mnn PnUI-n hanne.-
un: n hnn lnnnnn, nnn :n min. .Mn nnn nnnn. 1an
lnnnn n nnnnnn :ngn nnnnfmn Innnnn nnnn nu nnn ursinnin
nn .nar sig. Hnn ly- lnnigcn konnnn nnnnn mm Innslcnnn-
mn och kmnnn-r hem lill g i en yllalsl mnkligl lillslnnd.

 

 

 

lin-nninn, nun lynn lnnnn-I-nn
qnnn- nnnnn-n nun Sökt. 4
ej npnnn- l. nnn nu lnnn m

    

      
 
 
 

  

  

  

f.

 

Smyrna.

Knmkzärisfiskn knmwsfndiel- i en nmngmflnfdemingnr.
m" I mig grad intressant och lärorikt. fm

 i
Bästa existerande bilder ur

Konung OSKÅRS lif

indeladl. l följande Serier:
Sen I, Från. StudelmlumlIslällumgru 18117:

1) Kmnln-inm .n-n nnnsnnn nnr nn nn nl;-
2) Knnnng own .an :ll-nnnnn sn nnlnnnn n nl w
ningen nun nnnlngns mnnn-nv n ln-hnnn nn. sym-
knnqnnn nurslnn-rnn j ne nnpvnnnnnn inlngn l lnnnsniY
nnlrL-n. 4) Knnnng ( r nmnng-m- knnnngL-n nr Sinnlvin
Log; nsnnnnnn

Ser. Il. Från jnbilr,

Knnnngens fnul lill nn1ilnrwnlsnnnslen n nnngnnw

2) Kom-gon n Lnnnn! gun. 1) Kmmgen .mr-

nnn nu. n; b-n- (xan Ann! ung.

Ser. Ill. meng Oscar mulmgfx vid sill bzsäle i Köpfil-
lmmu luzdm- jullilmm "11-1 af fmvummlu danska

zlrullllzllngll safu! [If-:marina

Scricn -fsllllm med DROTT, lll-l lnrlyg

USWH" llllh Qlu mullgn nngclwnn slllllllel", sillllllill

= NYTT!=NYTT! =

Intressant originalbild!

Nulldcns lIlvsl lllllfmtlalÅ RI rb n llllllmllung VILLE-DE-
PARlS . GI! ovxlllligll ml: ull och mslrllktlv billlscrlv.

Den lefvande stolen.

Kulussult rally.

lElÄl

Barnaröfverskans slraff.

DumlrumllI slzmllsalfimr,

  
 

nnnnnn.

  

 

 

   

 

  
 

 

 

  

där konung
is Svenska

   

  

  

 

Pianomusik.

 

Fäf-esrzmniwnw nnnyr nun; nlnIn-nnfl (nn, nl a m.
Sifnllngm- nnfm-nm min Ifl, 2V ä snnll vill.
Hvarje måndag nytt program.

Bilietlwlsen 2 f Å 8"" 20 

n- lf. o mnnnnn nn nnnfn

 
 
 
 

    

.ts

 

5 n ,,

t r mn nn [nn-n .nnn mr nnzn-1

  

(icm- mus wvnnn nn-xnlsnn, n

 

 

m" vändi m

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain