#1129: Phroso Biografen

pugs lpo .mälapigl uioin .mäizp eine sig g nmq 10; pspdmliig 5330

-iilåinifjåiiumi 94in -Jeän

 

 

 

 

 

 

  

 

ny HROSO
BIOGRAFEN.

Cl E FL E.
Glildsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregaian 6.

PROGRAM

från mh .nl-ri Linllngui li. ih i. n. rn. Fri-lingen n. 22 inn.

Alabisk Lerkäilslahrikalilin.

 

 

 

 

i Arhslnrnn. a. uincn sillns.

2. Hissvln-il. (i, Leilsnivor innnn

3. Ln-nn hnnrhslns. f 1. Kinn-n nin-- lich glnserns.

4. Lnrnn fni-lnn- la. Knrlsn innisporlcras.
Denna lerk lsiabrikatlon år mycket intressant och

 

lärorik och bör därför ses al" alla såväl ung som gammal.

 

 

Skogvaktaren och
 hans käresta.

i vacker lirnninlisir handling enl. följande skissering. i.
i. Mimi i sknnl-n. 1. nlsinniilinl-n, nun lin-
2. Falls-ins nnknnlsi, vill) kl hill-Hill

3. skinn
Fnrlsrn nn nrzilln vilgnr. .J
övan-nsilnli nl sknnvnll-
talen.

o. Friisnninnv

 

   

  

  

  

Mnnmå-Qrmniwssw

 
  

ell i lilslill-zl.

llnli nl skngvnklnrens

lriiii.

ll. l sista slilml.

l2, lir-inningen.

Deli i alla detaljer anslående fiainsiällriingen
förskaiinr sig alias erkännande.

  

 

Värihland.

john Erikssons födelsebygd och
sista livilorum.

 

nilllvvillvlvllålmmn
Storslagen dramatisk Nyhet!

Vackra Marie

eller

Torparflickans öde.

Gripande skådespel i 5 handlingar och 23 tablåer.

lll

:qvivxivgfifiia

n-

En nni-innnnisil nnlisilgnrn n-ililn- pn nli gill-n sin ivln-
för sin inngh-n, lll-n vncinn Mi
hun Inlr en goal "ng
inn Pi r, lnrn hviiilnns sys
vnd, lich hln"
oi

hnnnni sn n .

vl-iliiglvi r hlnnl- inr rnwiirrlili hennes hnshnnnr
innini null slniirr llil nn slln-niinl nnplrälls nun
ni hillvil lnall nn nii viinln, gin sin viigfrnn inli-

 

i n nninniisr inr srnl nil nch hl-nnrs hnslninlis
lnijn- eller. lensnnln sl Mnnns llnls rnsnr hnn nn hrnnr,
sh-ypl-r hennl- och knslni- hennr-ivniinl-l. Eniriiri-lili uppP
ins-kn nnlnn hönlin Nini-ns linnn innhplnh in nninnnn

. lniln nrnnsl nn Peler, slnn nl lvn gnninnncl hhlvii sslili

l vill sn-nnlion, nnnsr nsl hnn viinlnlir nn sin nisllnlln.

1 iii-.ni hln- hililinli, inch hnn ivlilnsgw grininnnrn
vnivsninhri nl-h liv. Uinirr sin inkl rimrlivillingrn konnn-.i
ne liiihniln liii sininrninlscn i - innliri, riil snni innn vl-l

nnvslrl nllnlh-nvrr in-nlisiingnrv Dnr ln lin syn pngnll

v nar-nnsnnihnn-innnnch nilhnkn pn sirnnllnn . . . Pim
llgl visnr sin vsinalnn nl hnns Olli-r hninmr
slri nl st irnslni hnn sig lill lnnrken i rnsiniining nrn
ri lilini i gul lvilvni nni hnns hrnllshnln-l och l sisln
lniiinn ln vi sl- hnr innn nn-e enn nen iilynkilge.

Tablåernns innehåll:

i. Lnnillin.Y nlvii. is. Hahnnrisn.
z Unifln-nnns ljusln-nn, ili. Brnilnl nnninckl.
-. Knrilil nnh svnrlsiniln. lä. Hvein nr den silyhiigr?
. snnnnnnn Piv i W in. Fniskn rinner llrlssr.
i l. 17 i
. Hilshnnln-nsinisslnnkni- is. i lni
. l-lnns nningln hnlnnllns. io.
-i . mnln-nllsiigsssninveis-
i. i kval.
lll-rinnnlsa zi. vnlnnlirn.
l lins-lill. 22. upnrnilnisc,
. Maikn nlsiillnr. 23, slinilcl.
En sminenl framställning ägnnri ål alla. sällsynt
spännande och gripande.

OBS. Biljettpriset for barn 5 öre alla dagar utom lördagar och söndagar. Äldre vanlig afgift

 

 

  

 

b.
innom Ucli

 

  

  

l likt.

 

På hetsjalll Julien Iöspeiuk.

Hvlsinki nlrller Paris gnlln; Upp och ner i Eifleilornei, in
genuin ilinslrrn ni ghnmn sknrslcnnrnn nrh nlnnk för nlllihnp.
Hejdnndramle skrattsulvorl

 

Pianomusik.

anrlingnrfrlin lel. 5 f10 e. m.
Sälldlzgnr fr. kl. 2f 5 samt ögll v. m

:EM

liställuiliglzr I. v;

 

 

..-

.f V

 

nens] ivrrnnfonsnnnn n.

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain