#1125: Phroso Biografen

-ä

  
 
 
 

 

 

gs iioo .1931211191 inom .ieåvp vill: 919 g iueq 19; iaspdmfiig 5330

 

 

"man :uply -mäepu

-iiiåiv 3

 

ill

i; HROSO
BHDGRAFEN.

GEFLE.

  

Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,

ingång från Kopparsiagaregatan 6.
P RO O RAM

från Och mut Liiidagen d, 20 i, u iii4 Fredagen d. 20 Fehr,

Den giftiga örten.

it Imnå tva

 

Fniirrns testninnnte irni- tiil inniign arivingni I
iini-n. nn nn nun en iiickn, som innJi-r :in ininiiv
iynriniesknn rinner den gnilr iininnrn Nil
Uiniei sninnnnen tiiiininnnr iinktnr Nt
kyia två skytttisiingnr :it-h tillhi a I
En ring iinnnr ii-.in nn gittig ni-t iivnrn iiinttn doft
q [in ntt distin bn vaknar i iii-nanm; iijnrtn en iir-niin
nian att gi i sig ni nina sin sviter, iiir int .in nnsinn iiivcrtngn irnin
niivet. Men doktor-n iii" inr iinnniii under iirt han söker citer-
tinn gittign iii-ten, nuli nl ii i snnm Ser, att den nngn I
sjnknnt i iiiiitinit inr-giiniinnssyninminnr, niinr iirin genast in
ninniinngct. 1

Lycklig-wii kiinni-r lnin tiii en nnnnn viivt min ettyppurligt
inntgiit, ncii inin skyndar- sig att gifin sin skydnsiing ,- ninn.
Hon iädii tiil iiivri, nn-n den brottsliga iirntinrn blir liininnri
i rättvisan, Åmini,

En resa imitda kanal.

Knnrinn inriiiniier Roxen nn-ii nn rinner-mit vackra siönnin
söner nrn Linköping nun :ir tini-öind min en ni vara vnckraite tnP

Regeme

 

  
 
 
  

 

 

  

  

 

E

  

rMs syoii.

 

 

 

i. rig . 5. Faiinrns iii.

Z. Pesteii. , i ,.v

9. Mini it - inr smittan. 9- Emm" 1 "lm"-

4 Mode.- döii 7. Upptngenni regementet.

rasten min. Fnrski-äcreisin inr detta gissii iii-ns genom
inrsinackeiscn inf inget. iiviiin-t iii :innn insnnsiniiarn. Kvinnni- och
min (in nen finans nan iiknn rigga initiativ iii gatorna. ntnn att
ninn gir sig tiii ittt negi-nivn iinrn4

En innriii iiyi för inr

 

n och modern duka tiiiV
dilr DCli eftciiämlw cii iitcli g Li Ai., hvilken utan t"
tiiinintn iii-ii i- i ensnin gin Niin-a snidater pa
nom, linn niioptni rii der-ns iiataiinn mir iiiii- iiein regwnnntnts inn.

LUFFs-KEPP.

5. (ivropinni-n magnet.

(i. Aeroplanen [snälllt-Pclteric.

7. Aumplaiicn Kapiuimi

s. Aernpinnnn Anininnitc.

o. Den innnnpinn nnni iivii

Mr Biéiiim täilaiie twin höjd

to. Ari-nninnnn wrrgiit iiirii i
wiitinrg Wright vnt Aniinin
och livillmi hittiiis slagit
ailn rvlmid.

   

 

i4 voisins verkstäder i Britan-
i-riin-t, iiin- de finita nnvn-
i-nniir initskepn iwnstrnriats.

2. Hir santns-nrnnmit, Knpie-
rn- nuii Arniniilncnn na vin-n
vid Mr onani-(ingen inrstn
ntiiykt,

3. Armninn Henry Fnrrnnn inn-
vnnber min,

4. Nii- isier-iots nrissriitr vin iir
gamle.

TälamEspelet.

En ring: visar im- ite Dtikn fact-inn ni ininrnnnsspnini, iivnis
Omni scener in iii i niikn, knniisini iii-ir ginrinsn tntiinrr.

M lnaien, håiis-siin ochåsna.

Pianomusik.

, Hvardagar från Mn 5Vf10 e. iiiÅ
Söndagar fr. kl. 2f5 sam! 6-11 e. m

 

 
 

10

 

Föreställningar I.

 

Biljettpriset för barn 5 öre alla dagar utom lördagar och söndagar. Aldre van

 

 

k

 

lig afgift.

 

 

OBS!

Information

Title:
Phroso Biografen
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain