#1124: Phroso Biografen

råje Bjjuvit 9.:ij -mBepugs [po måeplgj moln 11231211 nun 9.19 g nmq .195 lasudnaljgg 3590

1.1,

 

gälHRoso
BIOGRAFEN.

O EF LE.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

min och men Lördagen d. n l. e, rn. Fredagen ei. tz Mars.

Björnjakt i Amerika.

l. Allärrl. j 4. l hztkhäll.
2. Läger Slås. 5. Ansith mot ansikte.
3. St uknin .

Spår. .
Tzilten ha slagits upp på en öppen plats, där jägarna fruko-
slera före allärdelt.

Efter ett ansträngande sÅ ande finna jägarna ett spår och
anlända till en piltoresk plats, ar ännu snål och vinter råda4 En
svart massa rör sig pa den lwica marken. Det :ir björnen. En af
jägarna trafiar dinret men ett skett nen der faller ernknll. j ren
närmar sig " -slktigg t ztfven då den iir dödligt sårad är bju
en motstånd -, som ar värd taga med i räkningen.
intelligent, lisng, klnk eelr af en aktningsvärd s a, sä art jakten
på den erbjuder stora faror. En andra kula g rida pil hans lll
nen j-.igarna börja draga af den vzirdet-ika pälsen.

I
l Ka u kaslen.
Intressanta Verklighetsbilder från generalguvernören

olombinklus senaste Inspektionsresa.

. Guvernören nreei eskerr anländer till inspekriensplatsen.
hönoskritt. 3. Guvernören hedrasY 4. Rysk folkdans.

lin tenn-tillverkas.

Mycket vacker.

ARABlsKATIYILGRIMER

Standaren invigas. Glädje yttringar.
Pilgrirnsrärden går train einer öde nknar nen steniga step-
per. Meezzinen valsignar de rikt broderade standaren som iladdra
i solens strålar, och ceremonicn slutar under folkets jubel.

  
 

        

 

2. En

 

 

Säsongens roligaste skälntnummer år

Den elektriska
poliskonstapeln.

Konstapel Blom är något korpulcnt och kan ej få den fart
i benen, sent ibland är nneligt. sa en dag far han tag i enreklarn-
sedel rörande elektriska störtar, nen lran skyndar till den nppgifna
nntiken ftir att skaffa sig ett per sådana. ,

Stöllar köpas och afprotvas, men sedan han väl hunniti
gang, kan ar ej erinra sig inn-n strömmen skall stängas ai een
följden blir en del galenskaper, sam ej håtr kunna specificeras.

Oerhärdl skrattmtande.

Pianomusik.

Hvardagar från kl. 5 -- 10 B. m.
Söndagar fr. kl. 2 fö samt 6-1] e, m.

Färzslälllzingnr t. v.:

...N

 

V

.Mm-

 

fgift.

lig a

OBS! Biljettpriset för barn 5 öre alla dagar utom lördagar och sondagar. Aldre van

 

 

...ur-

-.

.f

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain