#1118: Phroso Biografen

"måga Blllllall aJplY :leåepugs lloo 1239])ng luoln mänp elle 919 g u.qu .lol laslldllalllg lggo

 

HRoso l
v BloGRAFl-:N

O E F L E.
Guldslnecl A. U. Wahlbergs gård vid Droltninggalan,
ingång från Kopparslagaregalan 6.

 

PROGRAM

llllll lllll mlll Llllllllgell ll. 3 l. ll. lllY Fl-cllllgl-ll ll. o Aprilv

" Skolkamraterna
eller
Affären vill Lulllsinegalall (eller Llllllls komedi).

sllllllslll-lllll-.- M.
I vlll

 

Lzl lll

ll vill Théalru dns Nullvcallls, M. Ollilly
llllzli

Royal, M. lacllllel vlll llallsllllll.

 

Fllljl dIQ lllLl. -rlllllillglll Ll- Tellllls l Alllll lm lAlll-il llnsl ml
- lllllllll

lll e Llllllll

 

I yllllll ll-.lll
llllg lllllllll ll-lll, l
Sl-lllsle ll l

 

.lll

z sllllllllllllllllllll i lnllll llllllllllll- llll llll sllll lllll4 v=
llllllllw

 

 

L
elskll llllllllllll ll

.lllllllL-l vlll Lllllll-llll--llllllll l llll-ll lllll l-ll :lac-
lllV .lll .lllll-l4
lllllllll lllll lll
lll-lll, llllll l lll lllllllll
lll-ll llllllll lllll lllll llll llllllllllblllll.slump
l lllllllllnlll llll lllllls llllgllllsllllylgllsll.
au l lllll fl .lll lllllll llllllllllll. lll lllllll
.lll-ll lll l llllllllllllll-ll lll flglllllllillll, lllllla
llllllllllll lllll lllcllll llvlllllllllll lllllllll-l-lll. Nej, ll Lllllglllllll-l,
I .

 
 

lllll-s llllll

  
 

 

l-ll-ll- Llllll
lflw lllllllA l
llllll llll lll

  

  

lllll. llllll ll
u l X

  
 

 

vi
llell

 
 
 

 

 

llllllligll lllllllllllclllll l lll-
llllll llllll l-lllll .lll .lll
l l

    

    

 

plllllll l l lll, Älllllllll-.ll-llll, lllll-lll lllllle ll.ll llllllll lll l .l ll lllllll
..lll.lll. -Ll ll llllllllllllllls lll-ll .ll lll llllllll llllll ell lllllcl llllsllllllllllll l
Llllllll -=llllél , lllllllll llll llll Llllllllllll lll llllllllgl lll - 4 l lllsll
lllllll vllll sal llllllllllll-l i llllllll lllllllllllll lll llll sllll sllll. lflllllll mlglll lille.

 

lll-ll Lllllglll
lllllllllll llllllll l llq llllll lll

 

 

llllcl4 slllll llll lllll llll- lllyclllll llll
lllllll llllglll lllclllllllll lll: lll Lllllllllllllé, lll lll- lll slll llll
lmlllll, ml" llln lllllll-l lll lll lllllgll . l lllllll. Fllllll, .lllllll lll gilllll ll
llmlll l .lll fllllslll lll llllllllllll llllll lllllL-lllllll.
lllll-l välllll-l-llll llllll llll-llllllllllllll
lllll.Llllllllllllel llllllllll, ll:ll l
llllgells lllllllllllllsl-l.
l- Llllllllllll lll lllllllll-ll l ll ll
lllll- llllll lllll lllll .ll sol lll-ll lol. llllll lzlllllll l-lll-
ll ll-l l .lll lllllllll lllll llSL-l lllull lllhlllllllll l lll-lllllll .ll :ml . .
Iglll llllllll lllll lll llll. lllllllllllllll-l-Sll llllllllll .lllll llllllslllle
lll l- - -
l- lllllll I
slyllllllll Klllllllllllll : ll llelll lll, ll
l lll lll klllllllll lll-lll llllll llllllllll lllllll, llallllllllllll lll-l lll
lllllllllll llllll .lll ll l -ll l - lllllylllll- lllllllllll lllll lllllll.
yl-ll- l.llllLlllll lll lll l l-nlllllllllllll lll-ll llllllll lll llllllslllV
ll llll llllll - . llll lllllllllll, Mcll lllllls llll lllllllll llnlllllll
. l ll sllll lllllllllll -l lllsslll llllllll lllllll .lll lll plllllll lll lllllll-
llllll lll lllllllllll ll-ll Lllll lll l - lllll i lll lllllrllllllc lllllll, slllcl ll l
.l =lllllll llllll ll llllllllll lll-ll l-lll ell ll ll llllllll l l kllllll l-lllll lllsll llll
llllel 1lllll llll lllll l-ll lllllllllllll; llllllllal lllllllll lllllllllll llcll llmll lllll, slllll sla-
lll- lll llllllllll .lll l llllll lllllllllllllll. Mllll llllll l llll llellll llllllllllslllll-
ll-ll lll-ll llllllllllllllslllll l
.vlll lm l
lllylllllgl lllllllll-llll .ll
l l l

  

  

 

l l-
m .llllle llllllqllll lllllllls lll
l-ll ll llllllllllllll lllll llLll l

 

 

lllmlsllg. e ll
lllll llllllll slllll lllll

llllll llllcsllllllllllgll lllll gäl-

  

 

:lll lclll ellel slll ll-
. llull Cll. lll I

   

   

lLllll l
. Mllll

  

  
 

 

llllll lvillll-l, llu " ll lll-
Il llällllell lllll lll gilll llll?
k . I och

 

   

l , ll

= glllllsllll
l :ll lllll

-lsc

 

  

   
    

lll-l lull
l l

  

     

 

   

 

  

  

  

llg,

.lllle. nllllllxllllldc s llllillllllc lll-lll lllll. llllll .llllll

llllllll-llll llll . . ll llll l llllll c llllllndlllsllllllllll,solll
llllllllllll sll. "

  

   

    

slllgllll-l l lllll- lmllllllll rlll lll . el, lllllll lllll, l; lllllllllllllV
lllllllll llll-l-llllll- llllll lllllflll nlllll-llll llll .lll lllm llllllllllll bellylllllll lllllll llllll.
lllllllll l-llll- lllgllllllll-lll llllll l-lll lll lllll lll cl lllll lllllllll I - -l llls

llell

l.llllgll l . .. llll slllllllel lllll llllll lllllll llllll l
lllycllnligl lllllllllllllll Ll- rllllps ll. l lllllll ls-ls f llel ll.

Sturartadk! Sensationelltl

Senaste llyhet HZulllllgislla trall-
gårllen i Lullun.

ovanlig: lllll-essalll och lärorik, villallde flera lll-lll
som ej någon annan zoologisk tl dgård "

varlden kan
uppvisa.
o n
M l Pal I I (z.

Mllelllc ilyl
Mill-lllu llllll.

 

ml
lll gllllllllll llllllillll.

 

 

l. Prll Llel l llllllllllll-.lllllllL-l, lslllcllllllllsll4
2. Mllllilll- lllll vlllclllls lllllllll l ll.
J. l.llllll. l ll .
4. vllll-clll lllll lllglllll Mill-lm; llllllll, s. llllmillll llllll.

l glul ml INNE"v lxll Hull-ll lnl All Olll lvfl åkllllllv llllallll ll
fllllll lll llglllln lllllllll llllllllllllllllllllll. lll lllllllll lll lllll lllll lllll lill :lllllll .lllllll
llllll llllllllll

 

   

    

 

  
     

 

  

Mill-lllll lll-ll vllllmlll ll lllll lllllnll: llle lll lllbele vill lllllllll
Ocll slllll .ll llll llllllllll- llllll - lll- llllllll-lv llllllL-l llllvelllel se, l
lllll lllA L-ll 4lllllll lllllllll lill glllllll llllllllln -lllnllm Sngurllll, slfill
lllllllll llll llllllllelll ll. ll. lll-ll lill .- lm lullull asle ill -elll lnlll ll nga,
l.llllg llllplllsllll llll Illll lllllll lill :lll lll-ll lllllf lllll-llllll-, lllllllll

   

ll ll lllllllll, lllll llllll ll l-
slll lll-ll lllllllllll lll
l

  

l.allllll llolllllll sill llällll, llllll lyl-llllll
llllll l llllllll ll ll llllll sl llllllllll lll sl. rllllllllllll, lllllilll lllll lw-
.lll llllllll- lllfll llll lllllll; lllllllI ll lllllll llllllllll llllll lll lllllllllll
lll ..l lll-.ll lllllll lll, llll llc lllll llml lllsllll lll-lllllll-l llll l-lllll slllrlglllll-l, lllel
lll. 4 l lll..- lllll-l
s

 

ll
slllllll llll

 

 

 

.ll legel g vllllllll l lflllsllll lllell l llll-l lzll llll llnl llllllllll-l lll
l lllllll lllll llllllll-l lllllll. mel lll-llllll, llllll l sl l ngn.. llll ell llll lllllllllllll
slllll svll llll lllll llll-llllllllll lllllll lll-ll .llllllls llllllllllll lll full.
llllllllllllll llyl llll .vlll lll llllllllllll lll-ll lllllllll l llllllx .lllylllllll llllll
llll lllllllsllllllslll. Pll glllllllllll ll l..ll llfllllls lol llllll .llllll lllzlllllllll l .
ln, ll." lllllllg ell slllmlll llllll lll-ll llllll lll ll llllllkl sllsll, llll llL-ll lllllll l i
lllllllllllll .lllllll lllll llllllkell lllll llllllll, Ml-ll l . llllllll sllllllllll m- llllll lll llll
lX Mullll l llllll - lll lll llll llllllll llllll l- lll llilllll lill lllllc llcl l llllllllll
.nl llll lll l ll ls pull, lllll lll-l
sl llllllllllllllllll l.lllll.ll lllll ullll-llclllll lll slll llvllla llll .
ll lll l llllll llll, -l llllllllglllll lllll llnll :llall llpll l lllllll-l llll llll lllllllllll
llll-ll hlirk l elvl-l lllll-ullllllllllcl.L lllll lll-gl! sl- lllllul-sslllll llllJ I
slllllll ll vllllllellls lllllllll ll-llllll lllll l llplll
llll llllglll lcll ll-lll

   

 

 

 

 

 

  

  

    

   
 

. ll lllglllll ll lllnlcssllllllllll llllll lllylllll f Sl
el lllll llllllllllll lllll llllllllllll lll ll-llll- l :lmllllelll llllllll. lllll lll-ll lllallllll-
slsll sllcll.

 

 

Sköldpaddsfångst på Soerabaya.
En originell dragare.
IllIyllllI lll-.ll IoIcIll llllllL-lsl-lllll ly .llllllll

derlls skal lål
Dlll

 

fllllllllllllllll lllllllll lll lllllnsllll,
llll lllllllll l llllllll llllll lll
.I ..

 

lll
lllcll lllllllm
S

lll de! llllnl

ll llllllllllllns kul lll cl ll l
lll- lllll-ll lllcrllslll-
l l "

.l ll
llllllllllll llllllllllllllllll, slllll w llllllll lllllllllll lllllllplIllll.I
lllll llllll llrlll ll. clll lll ll :lll .llllll ll llll llll lll sl llll . I l lIl
lll-ll clllgll lllllml ll llll-llllllllllll lmlll :ll lllll elllllllle lllL-ll lvll llllllllllllllll l

Den svartsjuke akta mannen.

Lätsad .HFI-Esa. Ett afslbfadt knep, Fångad I egen snllraV
llllll llllsslllllllll, lll llllll llllsllll lllll- l-ll lllllllllllels: llllll llllll
llllllflllllc lL-ll .l sill l llllll llllllllllll lll gllllllilll lllllll

.lll lll l- i lcl f Llll llllllllllllllllllllll4 slllll llllll lloll
lll skllmll ll vlllllllll lllellllll-ll l llllll- llllnlllllll
" lllllllll l slllllllll sllllll l llllllllllll elglllllllilll lllvclllll lll

   

 

 

 

s
l-.llll clullll l-u,
llllllll lllll.
Llllllllllll l
bllllell, slllll l
llillll [lm-lll,
lll llllll lllll sllll llllssllllllll llcll llgllr sl, .lll lllllllllll; valmll llallllls
llll a llll lllllell l lllllll :lll lll llxulll lllllllll lll llelllll ml ll=llV
gill llllllllllll llcll ll llllllli l l ell llllllll silllllllllll
lllll l lll llllll lllllllllllsll.l lllllllllllm lllll llllllll lllllllll.l lllllll
llllll .llll slllgl mm, illllllll i elll-ll lllllll, llll lllylllsllillll mlogmlill V llllll.

 

Kl lulll
lllllllll
ell Lil-

    

 

 

 

 

llml llnlmln
llll- llllllllll, llll

     

1.:

  

 

Pianomuslk.

Hvardngar från kll 5"](1 e. nl,
Söndagar fr. kl. 2f5 saml Öfll a. m,

EEE--

Förasiällllilzgllr L ln;

 

lll-lll. llw. lill-"Qi" lllnlllllf

Aldle vallllg afrgifl.

f

OBS! Biljettpriset för barn 5 öre alla dagar utom lordagar och söndagar.

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain