#1116: Phroso Biografen

BIOGRAFEN.

Cl E FLE.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

från een men Lördagen d. 17 l. n. nr4 Fredagen el. 23 April.
Konstnärliga bilden

quyssevs hemkomst.

Af M. Jules Lemaitre, medlem af Academic Frangaise.

slesneenelnrei Mnrhnne lsnrlel W Penelope.
bell, junior W Aniinolls. M. Paul Moullel Ollyssev
lnnny W öiverelenreslen. skirueenelnre vill cnnleliie Frnnr

Konung Only evs, som r tio är Sedan dmg llt i Tl
ska krigel, lres vel-n Feln friare läfln nn nrn lll-ellning Pelle
lnnee hnnel. Penelope nreel sin sen Irelennrrrne enlnllnger iilverele-
nn ns he. lr. Denne nprnnnnnr Penelope nll vil-lin en rnnke, snnr
shall regeln links. Drellningen vzigrlin Telenlnqne ellennl skall re-

. I besliltcr sig zlti taga en l-lf lliarlizi till lllzlke, då
niig. Penelope rilver nnn sill nrhele. Hnn niver-
niskes nl My ni. Myrrhns iöniirleri. Penelnnes llrnnr. oliyssevs
nlerknrnel. Ollyssevs bn e.

Jag slenll glfln mig rnerl lien, sein

 

  

  

 

 

 

 
 
 

kan enännn oelyeeeve bege.

 

 

l. o. Frirn-nee vrerle

2- l lo. Penelnpe vngrer nll vilja
3. Gnelnlnnlesnlen. i sig Q" make

4. Flenrlöl pelnleei. i. v ..

54 -l-mnsalm l ll. Statyullliisfolstorillide,

e. nrnllnrngernnln. l 12. Odyssevsllelnkumsl-

7. osellrlnniel. 13. o eseve någe.

s. Penelenesrlrliln. lll "l llin el

Oliyesevs, llnkee knnnng, elreele för lin är .serien i nen för
del Treinnehn kr:I . Man lrnr nll hnn ornllnnnn . Fenl h-inre
halva kommit för allt Lllihållii om drottning"PenelopOS tillll, Drott-
ningen vägrar ell välja sig en nnrke. olverslepräsleneelr inlhel
vilja lvingn ril-nllningen nll giivn deln en leennng nell ei" leivnr Pe-
nelnpe, lill lill den reinerrl, enln hen lniller nfi med, :ir -llig, eklrll
hen vliller sig en nnilee4 Drellningen li enar i hemlighet i
detta kommer gellclm Slafvillmln Myrrlia till arllas kännedom. Dessa
lnlnr i rneinne een plnndrnpnleleel. vel-eleprzislen
nlehrlreleer nell llnn leivnr lill gill-.r sig lneri llenni nn
rnär all spihnnr Odyseeve bege, rnen ingen knn del. En fellie lig-
gnre hnr hlenelnl Sig nrerl linnen eeh han spänner hågen. Del nr
ydeeisevs. Hall dödar iriarlia, alla igellkåinnil Odyssevs och hylla
sin leenhne,

l

 

 

  

 

  

il llmllningen
rnn elnn fiirV

  

  

-nee enkelnsl lill llnhn. 2, Penelope syr ps välnnnen,
in

.fil-

er hennes rnnkes len-vel olversleprselen leennne-
.s .i el llizlrliii lör Ilellllc.
vinn linnen ei elenr eeh llyr
r henne dit.

 

1 anrnn kennnn. Penelope v-.r
lill elll rnrn4 4, F Verna hnivn inlil
På linne yrlllnnie lelvnr hen nll v n en nl iiern ein
(lig. s, seeinn hennee elin legl lg nell hen liii-
r r hen lnrslnnr vnlnnlien för nll vinnn lin.. l-len
niverrnelens, nlellnn hnn haller ns hlinnen nl elnlvinnnn Myrrlni,
sein hnlnr henne o. Frinrnn liln rinner inlen en enn iaehnlllr
slnlvnlnan Myn kennner nell hernllnr där, lived Penelnne e-
en er sig nell ler ill nelnr lienl. 7. Penelnpe hnr inennnnll eeh
lr - r nnn. virlnerlen inr iii, orlyeeeve kennner h-.nn nr (len
nell vill nlnlnnnn elen ineeinrnnie Telernnqne. Penelope vnknnr eeh
lör-eler .nl hennes nrnlee ekrrll nlerknnnnn. Hon frsrslnr vziinnllen.
 De nrsnnnrern irinlne eiven-eelrlr henne. De evnrn lill hznnn ..
olverelenrrislen nnlsnrier eeh hinner henne lill lelvn nll hnn skall
gilla sle- nreel elen nl liern sein knn splinnn orlveseve hnee. Han
nihirrsnnr .s- (lnrnn segel-elen lnell lninnelernllen4 o. llnllns inn.
onyeeevs ieer i lenel neh kysser sin liillerneinrn4 ll). l= n-nll
phrnlh-e heln elnllen nell .nririn sig pa eller-nn. ne in.. nnllhl
liännren Elnnee ll. oli eve .rlzinrlen ser lörvsnnll nll elnrien
nr ninlllnllnnl lin xr nen elevinnnelle Elnne eell .ilelnnnlilvln- hennrn.
Denne iirrklln - inge-l för hnnnln. Uli friar-nn helnnrn föl-hi, gsnnnn
rie sig. orlveeevs ikhider lg Elnnees llrskl nen inlmnrnler under
elennn lnrklnrinnn i nnlnleel i snnnnli egnnlrliek .enl nlvelslenlilelen
:rlel-lrnnnner rnell Penelenee nalle nell lngnnr frinrnn, sein lrnnrnnr
in eller hnnnnr. 12. Frlnrnn riln nell lhiekn. ne hlnn ollyseeve,
ennr inr-llhilhl lill r .n-e hnr knnnnil hll linne nrl slnivin
Myr-rhn hhnnr neh skylnlnr hnnnnr. relenrnqne nnlrnnlel, lely -
henne neh rliies ni elen nleeniies rinnlie, ger hnnnrn nll lhielra nlnn
att am! Ilvulii liilli 

 

 
 

 

att
ei

 

  

  

 

  

 

   

 

 

 

  

Men lillen nr inne nll Sälen ennnnn hågen.
slen hnlnnrer har ell lnhnln lrlnnnr. la. Frillrnn
hil-giilve nll sniinnn lingen. oliy..eve anhåller ein "
nrnivel. Hein lyekns. Mein igenlrzinner hnnnrn. Hnn rinner- eine
rivaler. slrnn-n hyller linnenl nell rlel heln shllrn- nrell nll nlnn ee-
Penelnne neh relennrnne i oil .nnnr

 

likil

2
e
2
l;
1

 

få

  

 

Sjungande bild.

Duell lll upl. Ifllllllais Plinsessan"

Sjullgvs af (le världsberömda artisterna Primadoliliarl Mia
Werbel Och prelliillraklörell Cilrl Backlliali.

Tillverkning af lönnsocker.

Dllett-Arian ur operan

"Don Juan" Häck mig llin hanll.

Utföres af Rosa och Frans Porten,

En ovanlig enlevering.
Ovanligt rolig.

Pianomusik.

Hvardagarfrårz kl. 5 i10 e. m.
Söndagar jr. lll. 2f 5 samt Ör r ll e. m.

-ååä

Gelle ilmv, Werner (illslnlsmls lr,

Färeställrzingnr t. v.:

 
 

r
l

(t.
i
I .
ka

l

 

 

 

 

"i

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain