#1109: Phroso Biografen

r

 

BIOGRAFEN.

GEFLE.

Guldsmecl A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

 

PROGRAM

från Och med Fredagen d, 4 t. o. HL Torsdagen (L 10 Sept

Säsnngens mest storslagna sensationsnummer:

Sjökaptenens nlotteru

Starslzzget drama 1 18 Ulilla fy?lelff1"rgyfrr,

 

   

   

 

  

 

    
 

L Sjömänm-n rfärmsk lwpåen vik-IS vw W 11 :h
2. En brann grön-rpfenensffor "Je B" H W H" " r Af W
får från nunnes frolnfvnrlr, h fm" WU f W
M kill-l Nakna! B I
- n: rmmwm mlvfrg- 1 rim-WU."
nwfrn vid den mufng nnnn Afr :m nu frn nl.
och v uln rmlgiym um Hc! FÄRT w)anlh-;
nu rnnnn din Ln nu gr ru m. i 1 r
an hl! vin! gfitenlml,
Dnr nnfnfrnlr snrn -Ln fun.
Jern.
3. PA vrfnnryfnrrn. frn-rvan
4. Hemlig fn ning. Unnnrn nnfn
s. Afil- I frnfrrn-nn
6. Fa - mnas vr fn Mr frwwnnr n
7. En an kapfrnen nu nn f nnr. nr .n nan
dnuers rkrn-n n. fnnnnnl :ih w

  

,;r nwnn. nnnr

 

frn ger rnm nom-r ennnfn n 1:, rr. Ung.th
fn mm; nanm Fn nf nnn
Der-mn sf snännnmh f

 

Den dsfora, katastrofen.

Grefve Zeppelins Luffskepp i spillror

Uffhrfli nu rn ni T
Vilnde bi]de

Deff iilie Såmardgussen.

Denna him man snnr nnfnrrknnn rgrr, mmm nnfnrsnrnernr nrh
frarnfrsr am vnnkrn inner. rnnrfrnnrlr i rm ann

 

:mm nan fin- Ynnnsnzhnnnr- n- w

 
   
  

 

r m" JH lUskaliu IlrluV
H11 :tum www v1 dm

Mm! Hm-
v dm han Hm war
uden un hhv vmfdmu-

Den une savnynnrnwfn ngn fn
bygd rnnn nns: Ikm bn 1 "

 

  

påsen na ryggen Unn vandringxbfnf V r
nu md. Manga än, de äfvenfyr nrn nnn
får nfsnr

 
  

  

Låt (nP flykffgf följa händelserer nnnH
Far nu 4ra hembygd. W 7. upnn nnnfm
P9 vanerva s. Den ff , -mfnn n-rkfrn
(lä hurt nu uggnrunge. heten, V

Under när nnnnrnlY
En unfun nnjnr
1 nn ny fnrn Inn- Snännfn-
rfnrförsnnr . lo4 Af nrönnrnn nrn nnfnnnrf
I min gran nånsinan ann rneuryrkrnnr

Lefve Ehcten!

Framför frfnrfsgndfnnan sun en frmrfsnlslnnnn fnane som
horn nn- Sig för mf kämpa för frfnefrn Am snrn knnnnnr i han!
vän .rnn Snrn nj :n nog frin, nur fran-mm för hnnmn. Tin mir
dunk var frinefsmskande Irjrnfr msn för ann kinr fimag mn r nngnr
nu nrngrf med hojnr fan- nan nn sina nrh ropa så myr-ken nan vin;
KLerve frfnefwn

-er unf- Mufé ru

QUIPPNI-

  

   

Pianomusik.

 

Hvardagur från kl. 5f10 n. m.
Sändagar fr. kl. 2f5 samt 6V ll e. m.

" " " I.- tn Iaf: 35 öraY Barn under 12 är 20 äre.
Biljettunsen gin! ,, 25 ., ,, ,. ., w

EÅer kl4 6 söndagar är bleet-tpriset lika fär barn som för äldre-4

WA
u r

Föreställningar t. v.:

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain