#1102: Phroso Biografen

GRAFEN."

O E F LE.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drotlninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

fvim och "ml Flcdagen LI. 13 l. U. HL Turbdagcn d. lll NovY

Hunden och Pipan.

Ovanlig dressyr hm er, hund.

få?
Stenbrottet.

Intressant och lärorikt.

Velocind-polo.

gl!
C.-

 

 

Hln vi en ånllclrs I) (ml bild lrzm en cykclrpolovmal

mmm wa .Hmmm- mg, som Anm-Hm och lingmniis f
-mml dun 21mm.

  

   

Elaka och ljufva drömmar.

Vackert kulorerzxd.

åä:
Lilvet i en Ahlinsgård.

y,

Det elektriska
hotellc .

Framlldslwtcllel f I bellöfvu" bara trycka på en-vlckhisk

   
 

  
 

   
  
 

ringmcku - gm v lm am :md Ni kan u vlu N. bn
hmm? 51. L-k nu mmm Och om 11:.
u- nok

 

l
nlkzld? DL-
M

 

en
llmsvärd villervnlln i llutcllcl D

sm" Ulll (ll förlidmlllu Hmm! m,

 

Pianomusik.

4", ., - I , Hvar-dupm"jhhl kl 5 10 0, m.
nursmllmugar IV V" Sändling fel. 2f5 517m! Oil] c IL

-- I 1; .r I - -- 
Blljellllllsllll 25521,? s i? "ff BT" "fiffel "fl 330,16

Effzfr kl. 6 söndagar iir lriljrflprisrl lika får lmrn samfär äldre,

:w
.AJ

 

 

 

  

mm1 lvua. Mum summa l..

ä m- vänd: m

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain