#1100: Phroso Biografen

BlOGRAFEN.

CI EFLE.
Gnldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

PROGRAM

irlin och med Torsdagen (i. IO i. u. m. Onsdagen d. 16 Det.

Suldaten och hans lrollllvalle.

Spännande drama i 12. afd.

 

 

    
 

 

 

l. Unirmmclls ljus v l. mn nl g" - föllvman,
2, lllsl "ngl-ll ill-meg, s, llllöl- krig lll. V

3Å lll; l" nlsk suldal. l 94 Hon ville fällda Ilullolllv
Al lill lellig l-lllall l 10. Hemska (ll-(Smulle4

s. olmmllinlml; Å ll4 Aili-hus w".

I). Dllullcll. 12 " l illilllen4

 

Oerhöriii spännande!
.Räsenen-w;

 Sensationella "m
M Kinemalografnyheter.

 

 

 
 
 
    
 
  
  
  
   
  
 

.. . . w-
Parls lnasl. fralnsiaemlc scenlska å:
al-tlster på l-lvikn duken -l-

 Mannen med de
hvita handskarna.

-l-
Komedi i l0 afd. af M. Georges Docquois. i:
I Hell Gretiilat vid Odénlllealurn i Paris. Ä
Hel-l" Desfontaines vl(l ,, i,
l4 Fl-öllBl-ésll vill vllllllevlllelelllem,
m llvlla lwlluskmlml ll- Mlms Uf RM!

l
2, m melmmm. Lill l ne..
3 Ovllnllllll sllllllllllllll-lll- Elin-Wilfa! lllllwm.

1 slvadeslwlm

s ökar

 

  

00140 v man: 4 I
.1, w lag vgmlar dig k]- l l). Olycksllllzcrl llllssude.
lg-Vid WCSm-n h. lll. Konfl-mllmingml med
Kllll lin kllllllllll? dun linda.
5 Möici,

KOI Sk Scen ai Adrian Wäly.

SKÅDESPELARNE:
Hull- Prince vid Vl-lricléleillcm.
T Skull dc Mnrnallll vid Vzllldcviliclcalcrn.
Herr Gl-E-lllizll vid Ollérnllraiwn.
Hcl-l Hllsli vid Buullcs-Palllslccllllc-Teallel-ln

 

 

Dessa under äro föl-fauna och ulföl-da av L
krlfslällare och skådespelare affärsla rang, med g

 

varidsrykte,
De ställa hittills varande Kinematografbllder l-

skuggan. De äro tillsammans cirka 2,500 int

långa och innehålla 50,000 fotografier. f"

 

Pianomusik.

4., ) .. . , I Hilal-(lavar från kl. 5f10 z. m.
rmfsmmlmgm IV V" .Så-Hd!!ng fr. lll, 2 A5 sam! U -ll lf. m.

Elm-w

unna, lans, welliu vill;

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain