#1093: Scala

Centralpalatset

   

llvnrd. kl. 6--10 e. m

Förésiiillningar oafbniiei: W n .M5 .1.1. g ...

PROGRAM

7-10 Mars.

 

43:e- Muaik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. eas-

 
 

 

W
 U
D e n
Röda Riddarens

  
 
  

  
    
  
 
 
 

i
,
l
roman.
En episod. från Cubanska kriget.
l. Eli rendcz-vous, mini Lloyd, Villingimi har igen"
2. (fskcd från Barbara. ing-iii äktenskap meil Hdenr
3. gu" vid Keiin Hin. , Nimse sjuksköierska viriiizifenac.
4. Vid fälllazareitcl. 9. Llnyds liemkommer nicd sin brud.
5. Läkaremälnen im- sem. io. Ansikie moi ansikm. Den gamla
(7. Helene, sinkskriicrskan ber dokA kärleken vaknar.
iom m försöka finfina Lioyds. 11. Lif)de dröm.
74 En månad senare. Lloyds och 124 Brefvei. (Barbara, Lclvzi nian
Helene äm rör-lummig, dig är nmöjligi, Kom vi vilja
8. Barbara läser om Lloyds gifier- fly lill en undangömd niais och
mal (En mimmi-bröllop. Löji- där börja m nyn iif. Linydsr.
n Fangslande drama från vilda vestern.

 

 

 

 

 

 

 

 

1; Ve-:EiE-fillbååi)ÅAVVVV i;

Gästuppträdande af
Mi JllHNSTEINBECK
Stor lllusions-Buktalare-akt.

 
 
     
  
   
  
  
  

 

 

 

Aldrig förr utför-dt i Gefle.

 

 

 

 

g

Ä

i!

 

 

En generalrepeieliun i
världens sliirsia Cirkus.

Denna film låter oss närvara vid gencriilrcprlieiimnm i-vlllldens störsia
cirkns, där direktören i inr och ordning mmför sina olika djur, såsom lejon,
ngr-ar, björnar, eienmer m., allesammans under-ban väi drum-mdr.

 

M1-

Les Film des Auteurs.

Brandsoldat
mot sin vilja.

Komisk scen af Maurice Desvalliéres.

Hufvudrallema spelas af:
Herr Boucal vid Alaazar-Teaiem,
Herr Wagmann ,, Deiazei-Teaiem.
Fru Dorvllle ,, Renaissance-Teatern.

  
 

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

Gene wii. wei-ner ousiarsons-u.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain