#1086: Phroso Biografen

BIOGRAFEN.

G E F L E.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregalan 6.

PROGRAM:

En resa å en bergbana
i Schweitziska Alperna.

Härliga Naturscenerier.

En llag lll en lransk malmsl lil.

Mycket intressant.

Det stora tågrölveriet i Amerlka
n eller Bill Barnes slllla kupp.
Ofverfallel på vacunaexpressen.

Wild West.

Första rangs attraktion.
Storartadl sensationell bild i 20 stora aldelningar.

  
   
 

lslll lllllllm, llllv.lrulllllllilll,ll-ll. ll llllll lllcll llyll-l
1 lllllu lllll, lllll llllll (llV lllllv llllllzl-ll.
l lll-lll-l vlll lwgsllllcllllll,
lll llln :ll
l mfl-l. l gllll l llllllllllllllll
lnpcll.

 

l-ll llllll l pm llll
llylmlllll mg lll lll
lllllllll-ll .llll lllllllllllllllv ,
lllll-llllllllll-l llllllllllllll
lll. l-llsllllll-lllllll llllllllll

 

 

  

.sill llllllul ull l l-

  

nlllllllll lllllll xll. lllllllllllllll- lllll nlllllllll
l-ll llll l ll lllwlallllllgll -l - llllll l- .lllllll
vl lllllll lll lllllll

lvl--

    
 
  

  

 

- l l
llll lllllllllll, lll,
silllllx, ll llllw ll
l-lll-l .llll

  
 
 
 

ll läl- -
xlllll l llllll;
4i um lllllln

nl

  
 
  
  

  
 

   

ll man nllmllll slllll ll
llqllllns lll-lll llll,
llllI gr llrllllu

  

  

    

:mllgllll ll l llll ull

   

   

llllllll n llllll
IHM-ll lllllllul sllllllk I llllllgl-ll n) lllI ull lll! llvilllcll
l- llllllllllll-l .llll lllll ...l-.l lll l ll l ll l

 
 
 

 

gllllllll lll lllll lgl-lllllllll - lllflgllllllllllllV lllY

lllll.llllllLl llll- lllllnllsl lll-ll., .om lm lllllllllll ml

lll-lll." lllll luska llllll ll ll lllllllcll, llll-ll lllll-r llllll-llclll l .ll

nl ull wlllllgll se, slllll mm lill mm- llp llll- llcll Lllll4.lllll
N." lllllul glllll. :ll llllllllg gllll.

   

 

Pianomusik.

Vlll Pflrllllmgllr lllfm-jf (mg lll. fl, n, 7, s ml fl ll, lllv
siimmglll- nam-mn jr, Il-l. I i (ll-ll l: 10,1".
Hvarje vecka nyll program.
hsta plats 35 äre. Bal-n ä

Biljelllllisel: 2,... ,, 25 ,, ,, .,

bfylwpl-lglll mm ler [ull-ll sllfll j

   

 

  

 

 

lym- lll. fl .fllllllllllm ll-

i
å

 

 

lll-lll- llllll. qwvllllll-l (lll,l .

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1907
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain