#1076: Scala

45. .
tf.-
a). 4

i

v-v;

wi-

l
2.
ae?

. .T
"se
w, .

 

v:4

1
1 4
......

å!
En

   
 

4
FJ

 
 
 
 

3

Centralpalatset

 
 

 .få

  

Föresiällningar: lliåf" ff" 11.72.? 11.121.. ..

 

 

22-24 Mars.

 

 

 

1 mmm

l. Roiknölarlle. 24 l januari planteras rulknölarne i krukor. 3. De Första
skallen skäras al och sållas. 4. Plantorna öfverilyltas i drillvänkar. 5. I maj månad
uiplamems .Hmmma p.. kallioi-d fö. an blomma. c. Dali... .V 1..11 Namning. 74 olika
variationer al blummor4

111.... ... M... ....

 

 

 

 

 

.wwwwugwp-gp-gggwww ...V . .. ... .1 WWWWW..

 

GUVERNANTEN

eller
-.- Uppfostrarinnan.

 

 

 

Hanif; 03mm.. Hmmm-.g engagu... ...1.1c. si.. 11.51.... 11...11w...1. Q.. ....pf..sn-...1..... fa..
si.. 1111.. done., Hang... 6.111... lycka för de..
115m. si.. mer... Och sim. si.. 1.115. 1.05 M
11 I " " lck,1..1v...1.1...1.....vm -
. :11 1.1.).1 1.11...
Heriigc.. 1.11- i .mn 1111 11....5, Om. .... 1...- .fm-...mmm
- l.1. g k... 1.0.. ia ...nu 4 ...1 V ...äsiu 11....2.
v...-......1..-..s aim... 11.... 111.nu..Å ....111 .im-på ...1.1 "
Di. ...men .1e.b1..,......w, :1. 1..... .11.1.11... ö.w111..11 .im-r ...i 11.... I
, ...en ...amx 1.. 11.1... Sig ...1:1 ....ndvmlig... En... iv.. .1v V
- 1.611f1y V

.......1 da... 11.. 1.111 V

 

kilml gcslnllvn Maria. Genom sj! dom förlorar her-

  
  
 

början mycket 1111:11 1ill slul

  

 

murki, au 0.510...

  
  
 

11 haml, men
I "mnar 1111 oki! lvl-hindra :Illiszlmmalls4

 

 

1
munnen .nuP

  

    
  

q

 
 
  

si,5
all söka annan ullmln
.111.vilka gm... - 0
lwallmt och träffar Mar-
en promenad med cr I

si.. 1111. panna, Mari: .r palmslig, man...Y henne pp Om. 11 1.. i vina... 11.1.- f......1 .1.y mun-....V
dra åler, nell 110110111 flickans lwlrieLllillg,Y blifva ilc föl-Cllädc lör hela lilvul.

 

 

 

u. 1.... ..... Ma. i parka.. ...".

  
 

  

  

Iler omkull ncll slar Iml i

 

 

Fröken Frida BÖQ 

Bokken Lasson 111. fl.

 

 

 i "I W".- ifi WW..
Falllll B-Bäll I Wlllll
. I
Ulolnordentligl vacker och intressant bildserie.

Vi se här å denna bild tusentals personer samtidigt badande
vid flodslranden.

Norska visor. I

åägåäåååäåiäää
äååäääääää

ilåäg

 
  
 

ååä
W

  
  
 

lVliinchszn.X

I nlressanta naturscenerier.

0G- Mllsik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. .dä-
FE....1.111........ ........1............... 11mm.. ... ............1.... ...Hmm .1 ... .. ... ...v11 ...... .. .. i
l
ODLING AF DALlOR.

.annu-nlnwnnausnwnn?

 

 

Fröken Älärjlrmé

 

 

 

STOR REPORTOIRE!
"Skolmästaren" (Kemisk monolog).
"Mekrofelitonli UNeger Duo".

. Mililärskäml i 011 akl
5 7-an .. 
PERSONER:
, . W:m Beck.
Frkn. Linné.

Nm 31 Km 101.... 
Maj.. Daikuua .
En volonrär

 

 

 

 

 

Lotta Backi sina slynår.

Kvmlslza tokerier. urli upptåg i [ringa Imrwr.

 

 

 

 

0115.! "vardagar kl. 6 o. Söndagar kl. 112 4 barn och iamiljförestållningar.
Derefier 50 å 35 öre. Inga barnbiljelter.
Rift till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

 

 

 

0:er 1911. Werner Gustafson: tr

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain