#1070: Maxim

...a

EEEFEEEEEEEMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmgmmugmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbnunnan;

L.

 

 

   

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fred, r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
088.1 Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje förevlsnlng elrka 1; tlmma- Blljettprlser: Loge 60 öre. 1:sta plats 50 öre, Intra plats II är..
088.! Kupongböeker a 10 st. biljetter - första plats i kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången

 Program Måndag-Tisdag 9-10 Mars

Veckans nyheter i " -
BIIIIEI lläll Slllä Silli! I I  

Äventyrsdrama i 2 akter.
En eharmant bild från en av Sverges mäst imposanta trakter.

En vågad, omväxlande och realistisk skildring från Sydafrika. Denna
bild står i en klass för sig - ett motstycke finnes ej.

 

e n u u
AVDELNINGAR :
Y . Familjen Brows nya bem.
På jakt.
Lustslwl- vid floden.

   

Arden anländer.

Helen besvarar hans kärlek.
En brutal man.

Jack skipar rättvisa.

I nrskogen.

På iloden. i
10. Ett lejon skymtar fram. i
11. Ett lyckat skott. i
12. Jaktbytet.

13. Tvänne älskande.

14. Helen är för ring.

15. Avskedet.

16. Helen föler Jack ett stycke på

 

wwnmeewwr

   

Häll

   

Under sitt besök hos sin broder i till rnjabns palats. Under den stora vägen.
Indien bliver den unga sköna Bea- förvirring, som iippstår då indierna 17 , Skuyken följer efter.
trice Wilson tillbjuden äktenskap få sig bekant att engelska trupper 18I En lejonunge lockar Eden
av en stor, mäktig rajah. Beatrice varit synlig-a i trakten, lyckas bro- från vägen,
nekar att gifta sig med indiern och der-n fly med Beatrice, och en vild 19, (jveffallet,
kränkt över hennes avslagl npphetsar förföljelse börjar, men till all lycka 2.0l En modig flicka,
denne indierna till uppror mot eng- fly de mitt i famnen på de engelska 21l Jack beslutar övernatta i det
elsmannen. Under den häftiga sum- trupperna, där de erhålla hjälp och fria,
mandrabbning-en bliver Beatrice beskydd. 22. Förmånnen beskylla]- Jack att
tillfångatag-en och som fånge förd hava, bortföng 1191911.
Spännande drama. Mästerligt spel. Storslagen isce-nsättni-ng.  Ensam 1 flJlmgeln- V i
I 24. Jack gripen och bevisar sin
oskuld.

25. Ett  med öknens- konung.
26. Helen störtar i floden.

27. Lejonet förföljer.

28. Hjälpen nära.

29. Räddad.

30. Belöningen.

 

Farfus avyuaf i

...u-...l-.Q-.n-...nn

 

Barn. äga. ej tillträde

Eggggggggg.ImmmmmmmmmmmmmmämmmmmmmmmmmmämmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmEEWHHEEEEEEEEWPMMMDMMFMNN

EEEWHHHMHHHHWDEEEEEDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEmmmmmmmmmmmMWWWWWWWWEWW"

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Normkenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain