#1069: Maxim

I?

fill."IlEll-llllllll-ll!IllllllllllsiiHJIsJi-llllL-niEE-äiäiiiinimmieiifelätel-imitalienstenar-11wii-linliwisini-Lnimini-u-nun-niin"-n-i-u-ll-n-

 

 

g, Tisdag, onsdag in 9,10,11Man

 

  Program 
. OBSÅ 3 dagar.

Årets största och för övrigt enligt tackmäns utsago den förnämsta bild som någonsin utkommit.
2,500 meter lång. 2 timmars förevisning. 3 förevisningar varje dag: kl. 5-7, 7-9 och 9-ll e. m.

På grund avl de"1 stora kostnaderna äro biljettprisen 50 öre andra, 75 öre första plats.
" Kupongbiljetter utbytas i luckan. "

BARNET FRÅN PARIS

Skådespel i 7 akter med epilog. Vi

 

 

 

 

"EFIIFIEHHIFJEHFJIF-.r-ulinnen-n:nun-ll-ii-n-ll-u-unu:nun-uni:Im-u:JE-JmlillillilrilFlriililmmmmnlmmminggigmggmmwwme

 

 

 

 

15115511."- Ji A.uni-11.Jil-Il].lip-11nlIQ[in][gJLgiy-liiifilmIjllillilliliiliillillillilli[lll liiite ll Ill-lllllllllliillllll lllIllIllIIIIJIIJIIIIIIIIIIIHITi IJIIIIIHIIIIIIIH IIIIIIIJI IJI IJIQJEJEQIIQJLQJIEJLQJLQIQLQQLQJQE] s :gig-31515131

 

 

 

 

 

Iscensättning: Världsfirman GAU MONT, Paris. Framstående artister . 1 PERSONERNA;
från Paris olika teatrar i huvudrollerna. Årets forsta stora lattenyhet. 1 Pierre de Valen I i Herr Kappa-ms.
BARNET FRÅN PARIS är ett dels i den stora världens eleganta Den PUleITY-ggflge - n Lagrenée-
av de allra finaste kinematografiska salonger och slutligen långt nere i Skomakafen - - - -7 Marc Gerard-
verk, som någonsin visats, och fir-" LAfrika, där fransman och araber nt- Jaqlles de Valon -Y - i, Duval .I
man Gaumont har genom denna film . kämpa blodiga strider. I Mat-le de Valon - Fm Jane Mama-Laurent-
än mer gmndlagt sitt rykte som en i Guvernallten - - - 31 - DOPIY- I
av de bästa filmsfirmor i världen. Det är med spänning och inträsse A LOLOTTE - - - - 1111141 Susan-ne Pflvat-
Och denna film bjuder ej blott man följer-ide båda huvudpersoner- I . u I
storslagen fotografering, utan även nas öde i dramat. Den lilla flickan - Platser for handlingen:
ett innehåll och ett spel, som är värt bortrövad från hemmet, sedan. m0- PAki: 1. Paris med omgivningar, Akt ö. N izza. På svår efter för-
beundran. I synnerhetvisar i hu- dern dött-av sorg över makens för- . Marocko, Nizza. inrymmer.
vudrollen en liten flicka prov på sto- svinnande, finner i en stackars puc- Akt 2. Nizza. Rymningen .... .. LAkt 6 . Tele r m t I
ra. konstnärliga anlag. kelryggig en vän, som troget står I Akt 3. Paris. Hjältens hem-Y " . g a- me """" "
Handling-en. i filmen spänner sig vid hennes sida, och till slut blir komst, underrättelser-na Ali-137" åta-Vnmng?- l lå.-
dels i Paris bland de ruskigaste apa- den som återför henne till fadern Akt 4. Paris. Apachornas till- EPllog 1 Även den Puckelrygglge [il
i cherkvarteren, dit barnet bort-förts. . och till lyckan. i håll . . . . .. Barnet  . fann slutligen sin lycka .... .. å
AVDELNINGAR: I 11. Lolotte föres till skoinakare . Akt le. Akt VI. å
Akt I. Tlmns hus- 1 I 20. Mötet vid Quai dtOrleans. , 32- Det ljusnaf- E
1 Kapten de Vann kallas till 12. Den puckelryggige. I 21. I apachekvarteret. 33- Hall telegraferm? till de Valon. i
I kriget i 1 22.f Belöning-en - och Ni aterfår 34- Upplysningame- 1 1 -=1
2. Avresån- , . Akt lll. Eder dotter. 35. Spår-et åter-funnet. 
3. I striden. 13. Dockan.  LQIOPW hämtas- Akt vll. .2.
4. En hemsk underrättelse.. 14. Vännerna. 54- Foguadenet- 36. I natten. L!-
5. Moderna död. 15. Polisens efterforskningar -äro 55- Polisen 37. lFlykten. Fil
, 6. f Stackars Lolotte. förgäves. i N6- Edmund H31" med Lolotte- 38. Räddad. - 
16. I Pai-is. En Oväntad unde-räf- Akt v. q 39- Hos banditen-gentlemannen. i
Akt "I 16159- 27. Den uckelv i gi e som detek- 40" Arresteringen- :I
7I I Pemiionenw I 17. Hjältens hemkomst. tiv. p Tyg g 4:1- Äntligen. I :1,
s. stackars men, 1.81. Eti- försök att få reda på dot- 23. Sparar.. . EPILOG, 
9. "Far och mor, jag är så en- I tern. 29. En viktig upptäckt. 4 42. Av tacksamhet lät de Valon bE-
sam, jag vill hem." " I 19. Men den puckelryggige vakade 30. Till Ninna. adoptera den stackars puckel- "-
10. Rymningen. över Lolotte. 31. V Han förlorar spåret.A i i rvggige. I
. [lf
 Illllll...lig-IIIIIIIIIII
I V I I .
E Barn aga e.)V tilltrade.
å I I I I
nnnnnnnnnmmmmmmmmmmmmmmmwnnnnnennnnnnnnmnnmnnnnsown-mmnmnmmmwmmf

 

Luleå 1914. Trvdmri A.-B. Norrskenst.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain