#1067: Maxim

öööwwwwö QGGOQQQWGWWW öOöQM-Oöwööw dwöåööåöböw WO

0
g
3
ö
t
ör
å
r
g
å
x
Q
å
z
å
å
g
å
x
t
z
t
g
0
å
e

19
Q
0
å
0
Q
Q
Q
Q.

 

Program Fredag, Lördag, Söndag d. 27, 28, 29 Nov.

Antwerpen under belagt.

1.

.N

Rös rätt blott

 

Wääwööåö WNOOWQOQ 

Varje förevisning cirka 1112 timme.

 

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

OBS-l Kupengböoker å 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången.

 

treeeeeeeeee

Förevisninig alla vardagar kl. 6-10,30 e. m. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Möte

Engelska omnibusar, automo-
biler etc. passerande Szt Ni-
cholas på vag till Antwerpen.

Ankomsten till Antwerpen.
Overgång av en över båtar
slagen bro i Antwerpen.

Katedralen synlig i bakgrun-
den.

Belgiska soldater göra bruk

9.

WW

 

av ett av tyskarna erövrat
faltkök.

Befolkningen i Antwerpen tå-
gar ut för att hjälpa till med
arbetet med löpgravarna.
Engelska marinsoldater som
medvärkande i stadens försvar.
Skarpskyttar i arbete.

Bepansrat tåg med engelska
kanoner i värksamhet.

 
 

De

 

AVDELNINGAR :
1. Godsägaren von Puppenstoek 11. Han lovar att stödja hennes 25.
lever i ständig fruktan för kandidatur.
Sina kreditOTeT- 12. Harden är förälskad. i den 26-
2. Advokatens rad - ett rikt vackra suffragetten. 27-
Partl- 13. Kvinnornas valupprop. -h
3. I familjen von Kuhnau är 14. Nästa morgon. 
det kvinnorna som regera. 15. Den kvinnliga agitatorn frkn 29-
4, En deputation, Samson skall deltaga i stri- 30
5. Fröken Eninos utkoras till I den; ""
kandidat vid det förestående 16- EP Idé- 31
Valet. 17. T1ll station X. 32"
6. 6sanna nu vackert har. Ei- 18- "Tavla Jag kal) Själv bära "
- jest gå ni väl och supa er Inn-la ko-ffertar" 
fulla. Det är nu det enda 19- KVIHDOtJHSaIGD- 34,
ni män kunnafl 20. Fröken Samson är besegrad.
7. na besök. 21- På hotellet 35.
8, "Tyst9 din pratmakareff 22. thi ursäktar val att jag bör-
9. "Det här är ingen rökkupé." .lar att. klåda :W 111185u 36.
10. Godsagaren von. Puppenstoek 23. DetÅ är natt. 37.
anländer. 2. En tjuv. 38.

 

ul rosorna

 kvinnor

Lustspel i två akter, utgivet av Nordisk Films Comp.

Barn äga. tillträde.

 

 

Luleå 1914. Trvekeri A.-B. Norrskenel.

aeeeeaaeeeaeaeaeeeea.

uVill ni. lata en anständig
flicka vara i fredfC
Maskeringen.

Den försvunna fröken Sam-
son mottages av valkomitén.
Valmötet.

Fröken Ellinor håller sitt pro-
gramtal.

Fröken Samsons program:
Rösträtt blott för kvinnor.
Hanförda åskådare.

Fröken Samson låter upp-

" ställa sig som motkandidat.

Valet.

Fröken Samson har valts med I

överväldigande majoritet.
HDar går förrädaren. Tag
fast honom."

Kompromissen.

Fröken Ellinor förlåter gärna.
Kärlekens krokvägar.

 

=

mv

MON

I å

 

eeeeeeeöeeooe

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain