#1066: Maxim

wåwQåWQ&QQ&W

     

 

Varje förevlsning cirka 11]2 timme. Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre,y 2::lra plats 35 öre.

OBS-l Kupongböeker å 10 st. biljetter - första plats 4- kr., andra plats 31kr., loge 5 kr. -- säljas vill ingången.

eos-.Wow

Program Måndag-Tisdag 30 How-1 Dec.

" WWWQM

Earlilnmiens nalurslmn mer

Häntöramle naturscenerier.

 

emll Tf

(Egypten)-

Lilli, den lilla husmodern

Stormzngöring

 Bild  e  

 

&
å
t
Q
å
å
Q
Q
w
Q
t
å

 

En furstes kärlekssaga. Drama i två avdelningar.

Olga Pai-own, pri"ma.(lon11n. vill Operan.
Officerare m, fl.

 

WQGOwwåww  :i 

 

(lerätten av den kvinna han dyrkar.
Hon  sin .sida - den vackra skå-
despelerskan - blir övertalad att e]

Barn äga ej tillträde

åWWW&WQW 909009W&&ÖW&& åWwQOWQQ&&&W 1  

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

PERSONER: En vackrare kärlekssaiga än den stå i vägen för (le planer flosterlmi-

Den gamle regewnten. som forel1gPer 1 denna film later sit, det stalleiI pa sin-iiye regeilt. Med

TIUOnfÖl-aren knappast tanka. Ren, oegennyttig en enastaende sgalvuppolftnng gar

Ha :I 1,1  d kärlek låter den unge furstesonen hon in på detW hårda krav-et och Spe-

ns.y ge. 10 er. erbjuda sin krona som pris för ägan- lar i anslutning häl-till sitt livs svå-
Premier-ministern,

reste roll. Den sanna kärleken kan
dock icke- förkvilvas. Och slutet
blir vad publiken .hellst ser.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain