#1062: Elite-Teatern

i
i

l-ll-li-llIll-lmlillillilmi-li-IHEEEEEEEEEE

I

 

 

 

 

ull-u-li-n-li-li-ll-lli-ll-u-li-ll-u-ll-ln- I EEEEEEJEEEEEEEL-.IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELEIEEEEEEEEEEEEEEHElll-n-ii-li-ii-li-ligll-n-n-u-u-ll-li-ll-ll-il-ll-IEEEEEEE

  
 

BIL-Jun

 

ummmmmmmmmmmEEEEEEEEHIUEEEEä

F lite-Teatern

vid kyrkan

(Innehavare: G., W. Andersson.)

 

U

 

PROGRAM

Lördag-Söndag l 6-1 7 Maj

 

Utför Indokinas ubrue
sande forsar

E n nervkittlande aventyrsfärd.

Dupins lya sor

En Pskrattsuecés av allra första ordningen.

OQOOOOOQQOOQÖQQQ0900000006 OO

Sändebudels hustru

lnspelat av framstående filmsekådespelare.

 

Komedi i 3 akter.

 

Några av ole större scenerna:

l ges-antenn hem.

Samir-budet får inner :lit gen-.mt
intinnn sig" lins ministern. 

ltln ilåiriig rena Htiiiieié1 i utsikt.. f

M inisterriitiert.

Res oeii tär-sök få1 prinsemy under-
skritt.

Hos prinsen ny Mnivnnien.

Hltirn liögllet, ni iii-.Liste iigrnu nes
nagra. minuter".

HÄn en gång". Ers nog-het. ni m-.i-
ste bevilja oss ett pair minuter".

HÄntligen ett par minuter i en-
samhet",

Hi-indeiiudel- train tiirsteils nr Yum-
imiien, u.1nb-.msn(lör.

l"nrntestfit.Å

Prineen. hur nilh-ig tid.

Hiimieburiel: nnlirnger sitt. ärende.

Tidning-änntisen mn busiiren.

Spnkvinnnn Ambassadörens

hustru.

Dagen efter.
nm-lerskrift.

Är upprirng-et misniyekat?

HPriimessn. får 4ing taxin enskilt
med. Eder..

(lnödigI svurtnjukn.

(iennntimiell.

"Möt migl i kviiil i iiii-.i rummet.H

HNi mäste. .få honom att under-
tevknnY skrivelsen, prinsessa, mitt
turk skall bli att. ni får er maken
kärl ek fiitler, j .

Komp] otten.

Där iir det.

Skriv I

Airibnssntriseiis seger.

"lrtörkin-ring- och försoning.

En duktig .liten hustru.

Prinsesszms tm-vksnmiietf.

mEEEEEEEEL-tlllllileEJlllllli-iilglJl-ll.ll-9.? I IILIJEIEJEEEEEELEILUIEHEJEEELJLJEI I ELIJLEIIEMIIIIIIEWIIIDIIIIIIIPIEEE

  
    

  

Du.

[HE

EEEEIEE

 

EEEEEEEFi-"l

Prinsen nekar lein

   

Äl ug- iir gift.

 

itljleEEED El :I

 

Viintn iiiir nte.

OQOQQOONQQOOOQOOÖQNOQÖOQ N

i EEEEEEI EEI

-Sepeag aina umåcud un"

.DE

 
  

Barn äga tillträde.

EI Bil]

 
   

EEE

 

Bleeffpf-lk 50 öre l:sta plats, 35 öre 2-dra pl.

Barn under 12 lr 15 öre, Linder 15 ir 25 öre

KÖP KUPONGIILJETTER I HÄFTEN OM 10 ITYGKEN:

Andra plats kr. 2:00. Första plats kr.. men. Iam kr. 1:10.
Iarn mellan 12 o. 15 lr kr. 1 :60. Gillorlör blda blograferna.

Förevis ingar Plain., Lördag och Sönial kl. 6 -10 am. lönialar maliné 3-5 om.

  
 

E!

 

 

 

I illllllllllJ

 

 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllIllIllIlllIIIIIULEILEIILILHEJLEJLEJEJEJIEJLIIIII

 

 

 

Luli å. 1914. Tr cf-ie I A.-B. N rman t.
e V " n 0 Q vAnni

 DD

mwwmåm mil as enn: de; m finn in :eu wvx

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain