#1060: Elite-Teatern

i

l

lsn-n-unu-JI-uIll-nell-n-n-u-ll-n-u-u-n-nnn-n-H-n-nilfenil

 

  

 

r
l

lIllllllllIlllllIlllIllllllllllllllllIl-lIllIllllllllllllllyhgllylåjgllgll-J

 

 

l

 

 

mmmmmmmmmmmwmmmmmämmmmmmme

llHH-"HllIlllllillillHlEllEllEJEllElE

 

EEEWEÄ

 

lillIIIIIIIlLEllHllIllIllI-IFIIIIllilllllllllllIlElHlIlIHlEllEllEllEl 

nngmggmmmmmmnmnmmnnnnwmnmnmmamnnnm

I e-Tefatern

1vid kyrkan

(Innehavare: G. W. Andersson.)

 

 

(LP

PROGRAM

Lördag-Söndag 6-7 juni

ad viskola bli somvuxna

I Original] nyhet.

lSl Slll

En finträzssbant, lyckad bildserie.

ES ll lll

Komliskt.

eeeeeeeoeooeeeeeeeeeeeeeeeoo

.0000909&0536&3086007Wmeää 3GGQQOGÖOOCOIIOOOOOOOOIOOI JO..

  i l

lwo limr just valnit i staden och
liålmlnt ein lilla1 flicka från skolan.
Och Stor  hans glädje, nlälr han
finner, att lillln Lollotte är den främ-
"Ffto i elin  l

Ferierna för-Flynn? inuntelrt och
härligt. Lilla Lolottle  sollslkent
i den lille familjen och barnets gla-
(ln skratt fyller alla med glädje.

Leo börjar ldfodk till slifst linne
(lagarna l-ångftrlälkigla. Han =mfålslte
ut ert yslag i han måste till Pnerils
nä1 några Idagialr.

Och .han reser. Då 1kommer ett
telegram. Det 1är tilll Leo, men lm-
lslrun bryter det:

   

Drama i 3 akter.

s"tilwerenskomlnoet alltså. Mötes-
platei Maljeletic Hotell, Dlinaml.
Hlälsningar och kysser. Blanch."

Det vlar eålecles därför han reste.
Flörtvfivlad sjunker 1(len ungaJ hu-
etrnn sammen.

Lilla Llolotte söker förgäves trö-
 lsin lila ninlmmla, och (llå hon ser
infodernisl sorg, beslutar lhon att lsjälv
uppsöka-.il fadern för att återföra ho-
nom Ehel-m.

Om natten smyger sigI lilla Llo-
lotte holrt, sedan lhon -sikrivfit till sin
kära lmlalmlmn, att hon ej welknllle Vara1
orolig. Hon haltle loam rest och
hämtat peppa. -

Hon löser en 1biljett till Dinbarrd
och på1 tåget träffar hon [summan
med en snäll gammel plalstor, för
vilken hon bilktar sitt bekymmer.

Och (len snälle gamle prästen har
enart fattat Xsitt beslut. Han rslkulle
följa barnet till fadern., han kunde
 lämna den. lilla ensam. Verm vet,
hur det då skulle  för den lille?y

 

Rymlingen lkommlelr hem. Dilr
vill hnfstrnn ej mottagav lhlonlolm". Men
(len gamle prästen förr-står att talat
till hennes hjärta, och snart har
lyckan vänt tillbaka till hemmet.

0990 G0.9OQOOOOQQOQQQGGGOQGQOOG OQO-OGOOÖOIOOOQOOÖIQIOOOO.V

0990&690900W&9Q&90600090 OO

Barn äga" tillträde.

i

Biljettprlb 50 öre 7.-sta plats, 35 öre 2-drd pl. 

Barn under 12 lr 15 öre, under 15 lr 25 öre

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 8:60. Iam kr. 11:10.
Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1:60. Gäller för blda blegraferna.,

Förevis ingar Preiag, Lili-hl och Sönlni kx. 6 -10 em. Söndagar maliaé 3-5 enl.

g.

 

l
4

mmmmmmmmmmmmn

l

lLIIIIIIllIiIlillillillillllllillillilli llIHIIlIEJIAIlEIEJl-EJILIEIEJEIEJE

I lillillillillilllIlllllllllllIlllElF-lillllllllillllllIlIlllllillllllilllllillilHillillllllilllllillllllh!llllllllllllllllllllllli

 

 

 

 

 

lllllllllllll!lLIllllllllllllIIIILUIIIIIIIIllll-IllllIllll!lllllllllIIHIIlllllllllllllllllllllll

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Niornskenet.

VÄNDI

llllllllllHlllIIIll!IIIlllllIllHlllllHlEllUllhlälllllllllllllllllIlllllllilllllllllililllIllllllllIllllllllllllll

Heulwmåoad nlaq es gpug Jag; EN fmn m .lgu luox

 

 

-Depaig .elden uieiåmd :min

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain