#1055: Maxim

ööåwweéårörrrereeeeeeeee" eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaueeeeoooooooeee

l

 

Förevislningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 7-10 e. m., Lördagar kl. V.1:1--11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

eåååååeQååöåéåéååååå

IIIJ Fradagsprogrammet tlllltet för barn. Varje förewlsnlng nlrka lå tlmma. Biljettprgserg Lage so öre, nsta plats 50 öre.. nu" pmm :I in.

 

0818.! Kupdngböcker a 10 st. bllietter --lörsta plats f kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr.. --- säljas vid lngången

eåeéeeåeeåOåééåéåééeeåå

ööööööeåäåäeö

Program Lördag-Söndag 4-5 juli

öåéååö

 

somma?  gi Engelsberg

i Los Angeles

O "- . Brevbärare mot sin vi ja
P lfiS tjänstelver  eller Den för-älslmmek.,x brevlåda

   

D et brinnan 16.1 e läge

Sensations= ach kärleksdrama i 2 akter.

åéöåööååååéååäååéeeååååååååååååååååååéåéöåéååéäåååäååe

AVDELNINGAR : I

l. Livet; vid cirkusen. 17. Miza upptäcker att lille Buby
"2. Cirkus Stabini. iir vininkonstnär.
3. Direktörens hårdhet. 18. Buby spelar på, kaféernu.
-l. De dagliga föreställningarna. 15). Några månader senare.
 Direktören. har som Vanligt su- 2-0. I natt infördes på närvarande

pit upp kassan. sjukhus en man Vid namn Sta-
ö. På. natten. bini. Hun har gjort sig; känd
7. Hämnden. - som direktör för cirkusen med
8. Påföljande morgon. samma namn. i
fl. Nelly Stabini. söker förgäves 21. Ruby saknar sin nior.

sin son. 22. Cirkusplnknten nppvåieka. Bu-
lll. Ani-nine. hennes förtrogne vän. bys nyfikenhet.
ll. Den druckne glömmer sin son. 23- NGHYS nummer-

24. "Morl Mor I"
25. Nelly stiger in i env automobil,
som tillfälliglvis håller utanför

12. Allt sökande är förgäves.
Il. Nellyv och Antoine begiva sig"

. 1fleeweeweeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeoeeeeeeeeeeee

   

H  för dörren f nell kör i rasande fart till. lå-
r-. i . i i i V " gel. som bortför hennes son.
ln. Hjälp i rätten tid. 96, E15 1 Eld y
lll. llntlisle Sarah). direktör för 27. l  mot döden.

Cirkus Nnvo. 28. Räddade.

Barn äga ej tillträde.

Q

i EVE-i Q ...nun .. g
i 0

&

Q

Q

e

Q

eoeeeeeeeeeee     

a- .v

. I y v K a
PedeeedeeödöåöååedareQQQQQQQQÖeQOÖQQOOOOQQQW

Luleå 1914. Tryckeri Af? Norrskenet.
I

i

å
å
å
Q
ef
å
å
å
å

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain