#1050: Maxim

Förovlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 o. m., Lördagar. kl. 0-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e.

DISA Fredagsprogrammot tillåtet för barn.

Varje förevlsnlng cirka 1; timme.

Biljettprlser: Loge 80 öre. 1:sta plats 50 öre, lidra plats 35 lin.
088.! Kupongböoker i 10 st. biljetter -första plats 4 kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr. - säljas vid lngingen.

WMNNOQQWQ

Program Onsdag-Torsdag 25-26 Mars

...annu-an-.u-u.

ll HIIS Ulllll  

Våra vaktare och vänner

ryktbarheter med sina favorithun-
dar, såsom M :lle Polaire m. il. Allt
som allt, denna bild är ytterst in-
trässant och mycket underhållande.

Vi se en mängd hundarter. en del
för oss välkända andra underliga
som vi möjligtvis läst

Så presenteras några

företeelser,
om i skolan.

 

Expressnyhet- från Världsfirman l. M. P. Amerika.
DETEKTIVKUNGEN

F Nick I Carter och
springpojken

En blodig parodi på allt vad N ick Ga rter heter.

En film som är både nervkittlande och roandet Springpojkene roll i
stycket är värkligt roande.

 

Sensationell nyhet från Nordisk Films Comp.

Brudgåvan

En högst roande komedi.

19.

20.
21.

NN.

24.

 

FDOOTQQPUPPONF

 

Skådespel i 2 akter. Utgiv et av Nordisk Films Gomp.
AVDELNINGARNA :

Efter slutad militärtjänst- 25. Hilda ilar hem efter fadern.
Hilda. möter Ove1 vid stationen. 26. Enda möjligheten,
Välkommen. 27. En djärv flykt mellan himmel
Två. systrar. och jord.
Koketteri. 28. Ett lyckat sprang.
I tankar. 29. Ensam".
En rond kring gården. 30. Ove skyndar efter smeden.
"Vad han är vacker". 31. ÅKvarnen går.
Ridturen. 32. Axeln går varm.
Koketten. 33. Kvarnen fattar eld.
Hilda går till angrepp. 34. En hemsk situation.
För-smådd. 35. Till kvarnen.
"J ag skall nog tämja honom". 36. "Kvarnen brinner".
Trädgårdsfästen. 37. "Mitt barn! Mitt barn l"
Idyll. , 38. En modig man.
Hemlig-t förlovade. 39. Genom sidodörren. I
Lyssnerskan. 40. För kärlekens skull.
"Skola vi göra en promenad 41. Han lyckas bära ut Ebba.
till den gamla kvarnen i mor- 42.w "Räddning omöjlig".
gon .9" 43. Hjältedadet.
Hilda går i förväg till kvar- 44. Räddad.
nen. . 45. Kvarnen störtar samman.
Ett kärleksmöte. 46. Samvetskval.
Svartsjukan demon. 47. Belöningen.
Hämnden. 48. De båda systrarna.
I kvarnen. 49. Fadern giver sitt bifall.
En fmktansvärd upptäckt. 50. Förlåte-lsen.

nunnan-Gunn...er-

Barn äga. ej tillträde

 

Luleå 1914. Twekeri LÄS. Norrskenet.

www

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain