#1049: Maxim

S

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fred- r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. rn.

08.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

Varje förevlsnlng cirka "ll tlmma.

Biljettpriser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre. Zaira plats 3! öre.

UllSJ Kupongböcker a tt) st. biljetter -4 lörata plats "i kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr. m säljasävld ingången

edwemåånöeömn

vProgram Fredag den 27 Mans

dtåena

 
  

 

Bilder från Utha.

Stor-slaget amerikanskt glansnummer.

hi

eller

Skuld ech bekännelse

ha dsbygllrns filosof

Österrikiska hoyd I

LULUS DROM

 

Mästerligt spel och iscensättning.

Sista nyhet från V itagraph, Amerika.

 

Lehman som pepparkaksgubbe

 eaeeeeeawww ww-

 ft i

 

 

Ett gripande skådespel ur livet.

Den unge mannen lämnar en dag

sin gamla moder och sin fästmö för

att begiva sig till huvudstaden och
söka vinna en. iramtidsplats dar.
Vid avskedet fran hemmet lovar han
sin kära att han aldrig skall glöm-
ma dem - och i. stallet får han .fast-
möns löfte att hon skall värda mo-
dern, som ar gammal och sjuklig.

Tiden går. Den unge mannen har
lyckats. Den affär han påbörjat har
gått utmärkt och en vacker dag är
den unge mannen. en av de mast om-
talade affärsmännen i huvudstaden.
Han har blivit-en rik man, en man
som har manga vänner, som haller
manga människors öden i sina han-
der. Men en battre människa har
han tyvärr e-j blivit genom sin rike-
dom. 4Nej han har tvärtom kommit
på. avvägar. har börjat ett liv. där
nöjen. och lidelser spela en alltför
stor roll.

Och de darhemma? Mor och.

brud? Glömda - eller dock nästan
glömda, skjutna åt sidan för all den
falska glans som nu strålar emot
honom och blandar honom.

En dag sker en av vardagslivets
små tragedier på hans kontor. En
brutal tjänsteman visar den gamla
staderskan på. dörren, uppsäger hen-
ne utan vidare. Den stackars kvin-

nan är nara förtvivlad. Hur skall 1

hon Val nu kunna förtjäna sitt bröd?
I sin nöd kommer hon på tanken att
uppsöka chefen själv. Men var är
han. Efter ett långvarigt sökande
finner hon honom på - en maske-
radbal. Mitt i balsalen hämtar hon
honom. och framstammar sin bön
om hjälp. Hennes förtvivlan rör
honom och han räcker henne en all-
mosa.

Men i det ögonblick, hon sträcker

4ut sin knotiga hand för att mottaga

pangarnej då påminner honom den-
na hand plötsligt om en annan hand
- hans moders.

Och i ett nu vaknar samvetet.
Han sliter sig lös från karnevals-
gycklet., skyndar hem och byter ut
karnevalsdräkten mot en resdräkt.
Och med nästa tåg reser han hem -
hem till de bada kära, som han läm-
nade och som trofast hoppats på, att
en gang tål återse honom. i

V.Siireglen effekt. Ch armant inspelning.

....nunnan-...anu-

Barn äga tillträde

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

 

 

 ewowijwe www wow

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain