#1045: Maxim

åéöééåöååååéåQOOÖQÖOQQOOOÖ6695999966966åéeååéåååäéåeQQQQQQÖQQQQ

Q
å
å
.å
e
å
å
å
å
å
å

eeseeeeeeeeeeeeseeeseeee .sss.

 

Förevlsnlngar Måndagar. Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 o. m., Söndagar kl. 5-11 o

08.! Frodagsprograrnmet tillåtet för barn.

688.!

Program Onsdag-Torsda

avets

var-ge Hänvisning elrka 1! timme.

Blljettprlser:

 

säljas vid lngången.

dewrddåtdäws

 

äwmQQGQQUGWOGQOG

 

Hänförande naturscenerier.

 

clzz7ifå; Izzyzyrlsjfizlw

Ett kolossalt roligt skämtnummer.

 

Ear

ll lll lll lll Slll lll] x

ens pyramider    

Högst intressant.

 

Sl

Uppseendeväekando lustspelsattr aktion! Världens mest uppseen-

Lustspel i 2 akter.

En kring-resande cirkus som far
land och rike igenom med sina vilda
djur råkar ut för en olyckshändelse
i det, att när deras djurvagnar ska
transporteras till en annan plats ur-
spårar järnväg-steget och alla dessa
vilda djur, såsom apor, björnar, le-
. bliva
fria från sina trånga bur-ar och gi.

jon, tigrar, leoparder m. fl

ver sig ut i den fria naturen.

deväckamle film!

Det roligaste skämt Ni helt säkert sett!

närliggande stadens invånare i det
att alla dessa. vilda. djur huserar her-
rar och begiver sigI in i butiker, vä.-
ningar och ställer till en massa ä-
ventyr varvid alla till sig själva må-
ste saga, hur kan något dylikt exi-
stera..

Bilden  för övrigt full. av spän-
nande och roliga scener och sätter
alla åskådarna i ett glatt humör.

Nu blir det ubpståndelse bland d.

 

å
9
é
6
Q
9
å
å
9
é
å
6
9

Drama från VITAGRAPH i 2 akter

AVDELNINGAR :
I.

En hetsig herre.

Bankir -Ferris

Sekreteraren.

Hustrun iir sjuk. ,

Han glömmer ett dokument.

l
2
å
-L
5.
G. Misstänkt.
7.
8
9

   

Avskedad.

1 hemmet.

Hustrun dör.
10.. Dokumentet finnes.
11. Han söker efter sekreteraren.
12. Steele har rest med sin flicka.

II.

lö. Femton 15  senare.

14. Steele är rik och mäktig.

lö. Men det förflutna har han ej
glömt.

16. Det förflutna Vaknar ur gra-
ven.

17. Hans dotter.

18. Hon möter Ferris son.

19. Kärlek. I

20. Bankirens son lar avslag.

2,1. Ferris uppsöker Steele.

22. Öga mot öga.

- 23. "Jag har ej glömt - skall ej

glömma".

24. Hämnden påbörjas.

25. Banken sättes på spel.

2 . Ruinerad.

27. Ferris dör.

28. Bibelns ord "Och förlåter dem,
som förfölja Eder".

29. Han är döv för hjärtats röst.

30. Underrättelsen.

31. Vekare känslor.

32. För att rädda Wovannen.

33. Döden ..

34. De båda unga vid faderns lik.

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:1lra plate 35 öre.
Kupengbösker å 1G st. bllietter -första plats e kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr.

I1-2 Hpril W 5

 sl

åderedeeåtönredåQQQOOOOOOO90.

IIIIIIIIIIIIQ Ill-IIIIIIII

Barn äga. ej tillträde

 

-rOOQQOOQOOQG

I. Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Niorrskenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain