#1043: Maxim

WVVVWWWWWVVWVWWWWWWWVWWWvwwwwwwwvvvwVwv-----

l

 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar pch Fredagar kl. 7-10 e. m., Lördagar. kl. 8--11 e. m., Sendagar kl. 5-11 e.
OBS l Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje förcvlsmag clrka lå timme. Biljetlpriser: Logi: 69 öre. "usla plats 50 öre. 2:dra plati- 32. lim.

" " " I  å cp
083.! Kupongböoker å lll st. blljstler ---Sarsta plats s. kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr salga w. ng ng n

.  ...någonsin . :sig

 

 

Program bördan-Söndag flm-5 April

III-IIIIIIIIIIIIIWIIIIIII

åéåääååäéäåéåå QQQQQQQQQQQQQ 9999999999999

   

   

Förtjus-ande idyll från en liten res; densstaol. - I huvudrollen: Fräken
HEDDA WERNON.

 

Pittmeska samer från Egypten. . INN E HMÄLSFl-flRTEUKN IN G1
i N I. 4
I l l. Grevinnan Hertha Von Hein-
Ining.
En liten ladugårdspiga.

Vw? -

 

Ö
0
Q
år
9
0
Q
s)
I Il. Brevet från fästmannen. i l
4 "Jag kan intel få tiil-.tfn honom,
för jag skull till. torgs". . I
-. .. .o V -). Grevinnan erbjuder   i
"f - stället.
. -   (i. På, torget. .
 I T . Prinsen .
"fit-15... , S. Det första. mötet.
i 9. Prinsens inr so]Ä gärna en för-
q -- [-2 .. r bindelse mellan sin son o-(fh frö- i
Lust-spel. Bunny ar umw I i! ken Asta Von Hemming.
..- V 10. Mnruschka och hennes skatt.
4 f fll. von Wahlberg. Astns älskade.
i! kommer på besök. 1
X 12. Brevet från ordonnansen.
13. Prinsen kommer nästa fredag.
14. Två bekymrade hjärtan.
15. Lilla Hertha Visar sig; vara en z
Ö
9

. u O briljant heskydclarinna.
I" n vI" U.
i v lö. Prinsen längtar etter torgtliw

kan.

O II! " lT. "Jag-unlåste träffa den lilln (liii-
nere".

i 18. "Det var min syster. Vi äro

båda från slottet Hemming-en".

q1.9. "Pappa, jag har beslutat mig;
för att resa till slottet".

LU. "Låt då bliva nllvni- av förlov-
ninge-n. med fröken Asta"

21. "Min yngsta (lotter är tyvärr
icke i tillfälle komma ner. Hon
har skada-t sin fot".

-M Men skadan visar sig (less liitt-

Världsmästaren Oscar Mathiesewn.

 

re inte Vara så. farlig...
25 . Mnruschlm som pos-tillon (1,21-

" Ö
mour.
1 - 24 Mötet.
f r - . 20. Ungcloinskärlek.
4 .5 26. "Vi träffas i kväll under få-

sten".
27. Ett oväntat återseende.

En gliad Oläll uppslulpfpnn skämthifd. 28, liyoka på alla håll.

   

...nun-"Qu-nuumu

- Barn äga. aj tillträda

Information

Title:
Maxim
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain