#1042: Maxim

vvvvvvv99999OQQQQQOOOOOOåWQOOQOOO

66666669096966QOOOÖÖÖOOQOÖO9999066666066OQOOOOQOQQOOÖO

QQWWWW 666666666666

 

Cilmi Frodagsprogrammet tillltet för barn. Varia förevlsnlng cirka 1; timme.

00900900900090000066000004

Xi

Eörevlsnlrigar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 o. m., Lördagar. kl. 8-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 o.

 

Blljettprlser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, Zidra plate 85 lm.

, 038.! Kupo-ngböcker å 10 st. biljetter -första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången.

I...a-...a-.Q-...uuuu

Program Onsdag-Torsdag 8-9 Hpril

h

Illl lllllllilllll ill lll Nelly: M förlovning

Lustspel i-3 akter iscensatt av Nordisk Films Gomp.

ooooeeeoeeeooeea..

 

Pathé Freres, Paris.

Sista lustspelsnyhet från

Cowboy ohn söker an-
ställning vid varietén

ÖOOOÖOOOOQOÖQOOQQQOOQOOOOOOO

I Moder "och son 0-9

Filialer 192 luleå w

............O.............

Barn. äga. ej tillträde.

vi .s- ec lic-

719"-

NN.

AVDELNINGAR:

"Skola vi ut och rida P"
Det första mötet.

"Vem var den vackra flickan ?"
Hertigen  hänryckt.
"Jag skall. skaffa en inbjud-
ning".

Det länge väntade.

Ett besök.

Två goda vänner.

En frivillig volt.
Hertigens frieri.

Den t-rotsiga Nelly.

"Jag tager honom ej".
Nellys list.

De sammansvurna.

En förlovning på skämt.
En. aning.

Garden party.
Presentationen.

"Han  vacker".

På andra tanka-r.

Nästa dag.

Du borde gå. med. din fästman.
En liten utflykt.

Den olyckliga fästmannen.
"Var är han .9"

"Vi måste ha tappat honom".
"Gör mig av med Nelly".
Den hjälpsamme hertig-en.
Hertigens krigslist.

På avekedsvisit.

"Skall ni resa ?"

Ett hårt slag.

"Farväl".

Nellys förtvivlan.

J ag måste fatta ett beslut.
En resolut flicka.

På hotellet.

Den över-vunna.

"Jag älskar Er".

Hennes rätte fästman.

US!

0.5

fält

WW WWW NNMNONÖ WNOMQOOM WOW mmm. AMAAAAAMAAAA

i
å
l
l
i

 

Luisa. 1914. "P-Htkeri A.-B. Nat-:skalet

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain