#1040: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

Måndagar, Onsdagar ooh Fredagar nytt program!

 

:nun-null-n-n-JI:nun-un."nrillilrilriirilmrilrilfillillillillillilE-BE]Ellilllilli]

 

 

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

IProgram

Måndag-Tisdag 16-17 rMars.

Våra vaktare och vänner

Vi se en mängd lilundarter, en del
för oss välkända andra underlig-n
företeelser, som vi möjligtvis läst
om i skolan. Så Infew-initei-as några

ryktbarheter med sina favoritliun-
dar, såsom M :lle Polaire m. il. Allt
Som allt. denna bild är ytterst in-
triiss-.lnt orli mycket underhållande.

 

Sensationell nyhet från Nordisk Films Comp.

- Brudgåvan

En högst roande komedi.

Eldens brud 5

Skådespel i 2 akter.

IEmmeammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmänmnnn

l
l!

Utgiv et av Nordisk Films Comp.

 

AVDELNINGARka :

En rond kring gården.
"Vad han är vacker".
Ridtureln.
10. Koketten.
ll. Hilda går till angrepp.
12. Försmådd.

1. Efter slutad militärtjänst.

2. Hilda möter Ove vid stationen.
3. Välkommen.

4. Två. systrar.

5. Koketteri.

6. I tankar.

7.

8.

9.

18. "Jag" skall nog tännju honomi ".

14. T rad gård sfästen..

15. Idyll.

16. Hemlith förlovade.

17. Lyssnerskan..

18. 1lSkola vi göra en promenad
till. den gamla kvarnen. i mor-
gon .9"

19. Hilda gar i förväg till. kvar-
nen.

20. Ett kärleksmöte.

21. Svartsjukans demon.

22. Hämnden . i

23. I kvarnen.

24. En fruktansvärd upptäckt.

25. Hilda ilar hem efter fadern.

26. Enda möjligheten.

27. En djärv flykt mellan himmel
1 och jord.

28. Ett lyckat språng.

29. Ensam.

30. Ove skyndar efter smeden.

31. Kvarnen gar.

.32. Axeln gär varm.

33. Kvarnen fattar eld.

34. En hemsk situation.

35. rFill. kvarnen.

36. "Kvarnen brinner".

37. "Mitt barn! Mitt barn l"

38. En, modig man.

39. Genom sidodörren. f

 

l:

:maräon min ieäepau uoo aeåepsuo fmåepugw

 

40. För kärlekens skull. LL
41. Han lyckas bara ut Ebba. E
42. "Räddning omöjlig". I
43. Hj ältedådet. r...
44. Räddad :I
45. Kvarnen störtar samman. I
46. Samvetskval.. I

47. Belöningen. E
48. De båda systrarna. [E
4.9. Fadern giver sitt bifall.

50. Förlåtelsen . J i:

E
E

mf .UNO-...WOOIOOUMOO OOIEoWIOOOOOOCOOOOOOOOOIE I:

OMNMMM QOOOWOOOOÖN l:

å

Barn äga ej tillträde. El

El
El
El
E]

llillllllllldllllIllIlllllIlllllillIll-llllllllllllllIllIlllllllFlLElllllIHIlllllllllllIlllllIIlllllHlJllJllll-[lllllllIllilllllllllElLHLngllgjlllllll IllllllllillllllllllllllllllllllllllldllllllllnllllllllllllllIllIlllIIIIHIIHIIIIIWHEEEEIEEEBIEEEIEEHHEEIEIEIEH i

 

 

l I
iI-
I

...v

r
l

iEl

[åiljettprisz 50 öre "Izsta pl., 35 öre 2zdra pl. [g
KÖP KUPONGI-ILJETTER I HÅFTEN OM 10 STYCKE-N: i

IAndra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1 :60- Gäller för båda biograferna. å

El

 

lIllEilllillillIlI-IllFIIIllII

qu
1.21:-

 

DE!

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 o. m. Lördagar ooh Sön-
dagar 6-41 . m.

wmmmmm

El
.. f]

Ill-llllllillllllllllllllllllllll!!illIllllllllllllllllHllUflllIllIllllllllllllllllllllllllllllllil

 

 

Luleå 1914. flfrvckeri A.-B. Norr-skenet.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmffmmmmmmm-mme

:Jawweråoid elaq as gpug rg; m iml: i" .lgu uno).

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain