#1039: Maxim

I
i...

llllllllllllIIIIIIUIEJIIIIIIIIIIIIIFITWIIIIIIIIIlllllllllngllflllIlllllIIIIlllllllllllllmllllll

 

 

 

M1 a m

 

 

l-mmmmmmmmmmmn:

Övre Norrlands elegantaste biografteater

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

 

lProgram

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmm

Måndag-Tisdag 23---24 Mars..

mmmmmmnumnnnnmmunnm

 

 

l
Å

Kom när Ni vill, Ni lr ändå se hela programmet

lj
l

l
T!
.lf
:filmn-llnir-llållwnalL-Il-n-ll-J

:numeräon I :åeu as ewa-lg; m imn vm :gu wox

 

 

 

 

 

lll. Döden - befriar-en.

...F OGOGOOOOOQOCOOQCOOGOQQOOOBQQWMAwQOOOQOQOQOQQGGQOQOGIb

Qårdåwöååéééä dåfåååööåéåéåd 99

 

 

 

 

Barn äga ej tillträde.

Måndagar,1 Onsdagar den Fredagar nytt program!
Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

åiljettpris: 50, Öre "(:sta pl., 35 öre 2zdra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 är kr. 1 :60. Gäller för båda biograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6--10 e. m. Lördagar och Sön-
dagar 8--11 e. m.

 

 

 

E . i .
E n 4 .
E .
i] i . .
i unc a L-f
:1 . i
I .. i , "i-
? . On Madeiras huvudstad. . =
= , E..
E. "I"
i 1- f
a- 3
I. .i
g E
å . 1 v
a .w= E.
V å  ,  - E v
1 --v E
E  "i 1 E
å I 1.1.1; El
LE  i]
l I."

. å - 5]
å Mimiskt drömspel i 3 akter. l huvudrollen fru G R E T E W l E .få E N- :g
g T H A L, den världsberömda dansösen. å
1 . . l
.l- " Iefrensätlning efter förfatfmhen .IIUGO von HOFFMANTHAI15 :mmm f
i Das fremde Madhen ? I:

. .l I
i] FÖRSTA IAKTEN. 
r." .. =
å Den nya karlelsen. i
.E 4 T
E l. Livet hur intet att bjud-.l (len f

1 E rike vällusfingen. i I
å 2. Men den fal-.tiga flir-kmw bön
å berör honom sällsmnl; E
å. få. Den undre världen. i]
å. . E
I I
f ANDRA AKTEN. å
i Visionen. E
.i i . X
[Iz-:j 4. En .fager blomma växer i In- 
:l stens sköte. .
1i! 5 Vanmakt. E]
E (i. Den Vemorlsfulln goal-.1111111 :lv

I i] (len olyeklign (lnnsersknn [Tr-- [i]
El., följer hmmm ulltjiiml. -
II] 7. Free-lers-kml. E
å [i
I ri i v i I 1 , Yr lV 1 E
 IRMUJM AR l llN. i
i] Fällan. f
:ll 8. I brottets skugga.. 1
I l z , EJ!
E" 9. Summa makt, Isom drev lm- 
"i" nom, driver henne till ri-illlln . -if
i1 ning. i
å i
å LI;
g E
1 .än
E ?
I
F. ?
E, "i"
3.- E
s.. l!!
"iir Li.
i i
i i
i
E i
E i
E i
i i
i i
E E
E i
i i
T. i..
E m
II
E
El E]
n m

 

 

.-
I

:i

ImmmmmmmmmmwemwwwäääiEEEEHEEEEEWE

 

 

 

x - Ö Luleå 1914-. Tryckeri A.-B. Non-skenetv

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain