#1034: Gamleby Biograf-Teater

Gamleby:
BlOEKHF-TEHTEK

(Goodtemplarlokalen)

Lördagen d. 8 samt Söndagen d. 9 Mars kl. 8,15 am.

 

Program för Lördag:
REVY ÖFVER VECKANS NYHETER

ressnnl och innehÄllsr-rklnl

nEN BLaniåLs KÄRLEK. sann, 
Stockholms Boyscouts på ötning

ngllorllsfrislrn bilden I tvnkrrul: vall redo!

Lott Bach (genomrolig bild.)
Olympiska spelen

le-llnn hlruclslxilrlw)

V E N U S. sl"lslläelmllllllå,llålnlllll "ml

x

Program för Söndag:
På rundtur genom världsstaden London

En bildserie :om u a mn t

När nunnA-usn stals.
Generalrepetition å en Australisk Cirkus

Mau fru- nsn- hmmm en noga. nppufuven dressyr ur mmm-r, Lai-m., Yrigm 0, andra nas-m.

Fritz, senaste äventyr

Alla måste skratta.

OLYMPISKÅ SPELEN. Fin-fin nmnsnlnr.
VENUS, storslaget drama tr. vara dagar

i 2 afaennngar, as ramar.

  
   

lill

Entré: lzstu 50 öre, Z:Öra 35 öre, Burn 25 öre.
Värde-aint

Gamleby Biografteater.

Information

Title:
Gamleby Biograf-Teater
Printed year:
1913
Place:
Gamleby
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain