#0941: Tip-Top Biografen

flll

EHB=HHEHH1

lå

 

===:

If-nn

HE

 

 

 

JE

HIUGRAFEN

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 

.Torsdagen
den 78 Qec. kl. 8,30 e. m.

 

Huntland och ern.

Aktuella händelser.

 

Maruuerile lllark

Palladium=filmen

llen slura
skrällen.

 

Filmpjäs i 5 akter.

Regi: J, SEARLE DAWLEY

Offlcin: PARAMONT

l HllVlVlHåOLI

 

X:

llal,

Hennes fru mor

Mary-mile cldd.
Isabel omddxgd..
Hennes mm.. älvs-ef Ham. Greene
Hennes hm mf v lfmk Low

Vernon Steele

Adm." Iagxdsmn

- PROGRAM: E- Få

 

 

 

,-j

 
  
  
 

Liu; miss Bah u)de vid de. har
laget vara en gammal hekam :in den
:made publiken, menqumnndme
någon annu :i han namn-ma den
hekmuskaå af deL val

 

i :Den stora skrällem.

  

 

Urxpresseu:
sfrocKHolAMS-TIDNINGEN;
En dppmd m1 Ldig mm -- .da-gm fam ovan-
ng; mer en mm av det slaget i sedm . -
lika mande som mm och instrukmiva namr-
hildem av Cheap; men: :sm duken. De
vom d; Y .- e i Humla-ms hur
enkelt underbara fågelvädd, Man häpnm- över
denna lummmns Skickligllen-obh energf.

l Paramount-mm .Dan 510m sl
Mal-guefim om mnjnsande och .I

som knappast .mm-:famn P ff,
dfv w I, ,
1 w S , G!

. :db-luslspel, -Udn :mm
51,.,4 IHF-w- e cmki hmgf n,
4,4" mer :kW-al. dem we Bab-mmenwus.

 

 
 
  

   

 

 

 

weldd PmR d, mmdd med
.x goda MY- " v 1
bf. i.qu . "- Wi w
mv. q 7-1.
Skil -knmNS lJALmLmWPxY -V .vä-av),
- mmm pm en mig fofljusande, under- X

bfm val fångade bilder .w smqm och små Hyg-
ran av Omidg-Chescer-märketf äuvdgnumfel
hem .Den mm skräl1em,däf odygspåsen mb
är hjähinna i en nyn äventyr, sväfmask och
obetänksam men ocmotståndlig som alltid i att
mn; åska-damn: mmm uppe. skydda ä.-
rofsddmagl uppsm med Magma mmm: och
en Övefldgm mk" anfdmgmrefzng. Den sym-
palliske Frank Jam .m man med nöje i faderns
m

W Bill] illä Illlllilll! l IIIllISIHilllS SillSllill.

 

r---===ilE:-.a-s-;r..-..----"-- ill-...th

 

 
 

 

Vanliga biljettpriser.

haLlll-ii-ill--V-

low.

 

vmemmmrrmw dec, Emm

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain