#0937: Maxim

x

somEXTRANUMMER visas

Måndag den 13 och Tisdag den 14

 

Monopolbild. f

 

Den för några dagar sedan avslutade
stora föltmanövern, vari två arméfördel-
ningar deltogo.

Högst inträssant och imponerande blesel-ie,

Vördsamt
C. W. rAndersson.

Luleå 1913. Tryckeri A.-B. Non-skenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain