#0935: Elite-Teatern / Maxim

På grund av den stora tillströmningen

visas

mhällnlg nlv Iis um"

i dag Torsdag den 13 å, båda
biograferlla, och kan förköp av biljetter göras
till Elite-Teatern å Maxims biljettkontor i dag kl. 2-4

 

 

 

Föreställningarna å Elite-Teatern på-
gå, kl. halv 5-7 e. m., 2:dra föreställ=
1ningen kl. 7,15-10 e. m.

Maxima föreställningar 1:1. 6-9 och 9
-12 e. m.

OBS.! Förköp av biljetter gälla endast till Elite=
Teatern där platserna äro numrerade. 1 f

Överblivna biljetter från Elite-Teatern säljas vid
ingången.

 

 

Tryckeri A.-B4 Norrskenet. Luleå 1913.

Information

Title:
Elite-Teatern / Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain