#0933: Maxim

MWOOQQW mÖÖWOOm WNWQÖ gå 66006600" WOW m Qmmmwååwwöwå

ooooooooooooownbasoooeoooot

GIIJ leagsprogrammet tlllitet för barn..

Olrli-WIOE

11.

12.
13.

WW"  

en yemyflzye sfråffåbaren

 

Varje förevlsnlngg olrkll 1.4, timme.

09000910509090900

000910900

. eller

QOOOWOOQWW WWWWWÄQQQQQQQ niååöwrwwåäåoå MOGNNOOOOO QQWNWOG

i Förorrlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 7-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 0.

 

Blljettprlser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, Intraplats IL ln.
088.! Kupongb-öcker å 10 st. blliettar - första plats 4 kr., andra plats 3 kr.. loge 5 kr. 4 säljas vid lngången.

Program [lördag-Söndag 21-22 Februari

Bluff en vlhds 0"!

l.

Mmifred av fllaur-.lnien
Minister Krosmy.

Bröllop-et.

Drottning Sylvia.

Ministorn beslut-.lr att bevaka
drottningen .

.Hans makt försvinner.

Bal-en.

Prins Alexis.

Smyckef.

Fort-olet. 4""Drottningen kon-
sfpirerar mot Ers maja-ståt".
"I kväll skall du bära mitt
smycke, 5 .

lilovdunlen finner råd.

.lille ga ren B oberto.

Ko-lossalt roligt lustspel.

Spännande he-ltimmasdrama i 3 akter

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

l)7

N .

AVDELNINGAR:

II.

lillygaren. åta-ger sig väl-vet.
Balen skall äga rum kl. ll.
"Hun har flugit österut".
Krosmy rasar.

Allt vad Som. gör-.is kan för att
förhindra flygaren.

Roberto när sitt mål.
Återvägon .

Smycket  i hans ägo.
Krosmys hantlangare i. arbete.
Gränsen passeras.

Maskinen brinner.

Han beslutar fullfölja1 sitt fö-
rehavande.

Räddningen .

Undlmmmen.

28.
25).
30.
31.
32.
33;
34.

35.
36.

O

P) .
38.
39.

40.
41 .
42.

Barn äga ej tillträde

 

 

Luleå TQH.. Tivyossri A.-B. Non-skenet.

DBOTTNINGENS SMYCKE

IH.
På. tåget.
Striden.
Han närmar  sitt mål.
I staden.
Roberto ger sig ej.
En oväntad hjälp.
En borgare hjälper honom att
vilseleda föl-följarna. .
Midnatt.
Balen skulle  rum. kl. 11 "
Segern itr alltså. förgäves.
Europeisk tid.
Drottningen är fortfarande i
sitt rum.
Klockan är bara elva.
Seger...
Belöningen.

 

900000000666660000000000000oaoooooooooaaaoaaaooaaaoooaaoaaoaaaaooaaaaaoaaoaaaoaaaaaaaaaaaaaa

 Wewowolaoow-owoows wwwmow

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain