#0927: Maxim

9009009009? QQOQOQQQQOQQQMQMMQQQQW QöOOQQQOQQQNQQQQQNOGGW1

.

   

OBSJ Förevlsningar alla torsdagar och fredagar från kl. 7-10 e. m. Lördagar från kl. 6-11 e. m. Söndagar från kl. 5-11 e. m.
Varje förevisning cirka 1å timme. Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:elra piats 35 öre.

0BS.! Kupongböoker å 10 st. biljetter -- första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. -- säljas vid ingången.

.III-.IIIIIIIOIIIIIIIIIIII

eeeooeoooooewowoonoweeweeeeseN

  

Ny konstfilm. - Nordisk dramatik. Danafilm.

 

. . Helförestälimngsbnd.
En ytterst sorglustig historia om lil lan ooh hennes mamma oeh hennes i

olyckliga morbror. Storstadsdrama från våra dagar i två avdelningar och 38 tablåer.

eeeeeeeeeeeeeeeeoeeef

 

INNEHÅLL: 18. Allas gunstling - enorm suc-
l. Sivertsens inaokordering. Ges" D
2. Ingenjörens börs anlitas på 19" Tlie ar. Sämre" Lycka runt Om-
nytt. krlng 1 varlden.
3. Dottern Elviras hemkomst. Tillbaka jun fädernestaden"
4. Ung dam erhåller plats vid 21- Pa lngen-lörskontoret"
Varietén. 22. I glada Vänners lag.
5. Hon önskar sig bort från detta 23- ElVira hal" återkommit-
f hem. 24. Då. ungdomsminnen vakna.
6. Ingenjören Holm avråder att 25. Mötet med ingenjören.
antaga Platsen. 26. På. Villan HElviras gåva".
Årets mäst vågade biografdrama. 7. Bland de många sökande. 27, System Ellens förlovning,
Y I 8- Repetitionen- 28. Hon. är icke fin nog.
I .I 9. Varietédirektören förtjust - 29. Elvira, Vämjes i Sin tillvaro.
 ii engagerar Elvlml 30. Föreställningen inställes.
 10. N kontraktet skulle under- f 31I För att börja ett nytt liv.
 .1 jag: skrlvas. 09 F "1 . x ut t
. en. ra snlngsmo e .

 

11. Ett nesligt försök.

12. Polisen kommer till hjälp. 38. Skandalen. bhr känd"

eller . ,, . ,, ,, 34. Elviras förmögenhet skänkes
13. ilglllåaalraddal" dlrektoren fran till en välgörande institutiOn.
14. KontraktSvillkorenI I 35. På restauranten -. Elvira, du

här ?

BrOn b " 

 

15. Familjen glädjes över Elviras 06 Återgeendet
U . 1 .

lycka.
16. Primadonnan Venus. 37- Två år Senare - Gift-
Ett amerikanskt sensationsdrama, som försätter varje fiber i spänning. - 17- Familjen Sivertsen besöker Elu 38. Lyckans Sol lyser Ständigt i
dorado-Teatern. deras hem.

 

feoeooooooooee.
aweeeerseeeeee
reeeeeeeeeeee

 

WII-III.. OIIIIIIIIIIII

l

O
i I . Barn äga ej tillträde.

awwåmmwå -

nöööööööööö (ööööwööåöåöösär

Luleå 1913. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

Ooeoeoeoeeaaan

  

 öfööråaöööööööér öwöööewööör

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain