#0923: Elite-Teatern

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

 

Nytt program varje Fredag!

mBEDBBEEEBGBBEEEEJBBBEEEEJEJEJEJEJEBBBEJBBBEBBEEJEEJEJBBEBEJEBIEHEIEJEBE]EElElEJBElElElBBEEJEJElEJE]EJEEJEEEBBEJBEJBEEJEJBEEJEIEJEJEJEJBBEJEJEJEBEEJEJ i: 10-6 "

 

lite-Teatern

. vid kyrkan

(Innehavare: 0. W. Andersson.)

 

xä

PROGRAM

Fredag, Lördag och Söndag den 12, 13 och 14 Sept.

Spansk natur w

TPiz på bröllopsresan

 

OStGdig och flyktig W
"ska" dn...

En fiskarfliokas gripande kärlekssaga.

Detta är sagan om fiskarflickan,
som bedrogs av en förnäm herre,
och som sökte döden i havets va-
gor. Ännu i dag tro sig fiskarne
kunna höra hennes klagan där ute
bland bränningar och skär.

1 Hon bodde hos sina föräldrar, det
gamla fiskarparet, och hon var al-
lasgunstling.

Och varje kväll mötte henne Erik
bland klipporna, men Edith gäckaf
des med den kärlekskranke ynglin-
gen, som aldrig kunde vara från
henne.

Så kom en dag en förnäm man
som målade och han. målade av
Edith. Men. Erik kunde icke lida
att Edith var så ofta hos denne
främling bland strandens hålor och
klippor och så. en dag fick han se
hur främlingen tog henne i famn
och kysste henne och satte en dyr-
bar ring på hennes finger.

Mälaren och Edith träffas nn allt

 

" lyder.

 

oftare, och en dag skedde det ound-
vikliga,y som för alltid skulle krossa
flera människors lycka.

En förnäm dam med uppvaktning
anländer till fiskarbyn och befaller
Ediths älskade att följa sig, och han

Nu för-"står Edith att det var hust-
runt till liennes älskade och att .hon
blivit bedragen.

Fadern förvisar den vilseförda
från hemmet. Modern sticker nå.-
gra slantar i hennes hand. Och
Edith beger sig till klipporna vid
stranden, där hennes korta kärlek
blomstrat.

Här får på avstånd Erik se henneZ
och han får även. se hur Edith söker
döden i vågorna.

Och sä här floden. tillbaka Ediths
livlösa kropp.

Men ännu kunna föräldrariw
Ediths klagan i stormens (lån, när
bränningarne slå emot skären.

pveckans nyheter

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller

från olika delar av världen.

värklighetskinematografier
lnträssant och innehållsrikt!

Kaptenen i svår belä-.

genhet

Barn äga tlllträde.

Bleetfpl-ls 50 öre 1.-sfa plats, 35 öre 2.-dra pl.
Barn under 12 år 15 öre, under 15 ar 25 öre

KÖP KUPONGBILJETTER I HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

.Andra plats kr. 2:00. Första plats kr. 3:60. Iam kr. 1:10.
.Barn mellan 12 0. 15 lr kr. 1:60. Gäller förlblda biograferna.

Pörevis ingar Fredag, Lördag och Söndag kl. 6-1il-em. Söndagar matiné 3-5 em.

EBEJBEJEJE] EIEJEJEEEEBEJEEJEJEJEJEEEJEJEJEJEJBE]

 

Luleå TQIB, Tryckeriaktiebolagot Non-skenet

:iewweaåoad elaq as gpug ng; gN in!!! m :eu won

 

 

-låepaag aåaaa maaåoid 135:-;

EEJEJEEJEJBBEIEJEDEBEJEJEJEJE EJEJEEEJEJBEJBEEEJEEBBEJBEJEEJEEJEEJEEJEIBEBEJEEEEBEEBEBEEEHEJBEJBEBEEEEJEJEEEEEJEJBEBEEEBBEJEJEIBBEIEEBEEJEJEEJEJEJE]EIEJYEJEJBEJEJEJEJEEIEJEEJE

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain