#0921: Maxim

åElEJEIII-HEEIIEEIEJBJ l-ll-n-u nu-n-u-n-al-lI-n-ll-JI-llilrillillilrilrilrilrillillillirillill-n-u-u-u-n-n-n-Jl-ll-JiillillileellellsllelulJmmlelLellelE-J] l-

[Il
:I

Es

galning:

u..
...aa-.J

a l4
i

;,.i
.e-

läimiä 

 

 

 

i
f

.eeieieraraslaeimmlaallilmlilmmmmmmmeeLeJL-ummaummmmmmsnef-u-lr-n-H-leeII-JI-IIHIEEEIEIEIEIHEEIEIEIHHFFITHWF!

 

J .

manennnname

-

 

 

 

 

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar oeh Fredagar kl. 7-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m. I

038.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

Varje förevisning cirka 1å timme.

038.! Kupongböeker å 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången.

...0000000000

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

 Program [lördag-Söndag 27-28 September

S2t Gotthard

"IW 

 

1 :sta serien.

Äkta amerikanskt lustspel.

Ett roligt skämt.

851! MWIQFWF är

WII

Kärleksdrama i 2 akter.

Ett offer för sin
ungdomskärle

lhuvudrollen HENNY PORTEN.

En av de mäst gripande bilder som någonsin visats.

Varhan månne en spinn w

0.5

 

Ur konung Georgs av gg

Grekland liv

Den sedermera mördade konung Georg av Grekland med nuvarande
konung Konstantin och kronprinsen på slottet i Korfu.

 

Urkomiskt lustspel utgivet av The Vltagraph & 0:e Newyork med w
den tjocke Bunny som sy ndaboek i

huvudrollen.

Bunny som köpenickare

Skrattsuecés.

Ett dråpligt "oceandrama".

Sk rattsuceés. Elg

IIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIII

Barn äga. ej tillträde.

20 .

21.
22.
24.
25.
26.
97.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
374.
38.
39.
40.

COw-laUTH-Léläi-t

I prästgården.

Kyrkoherde-.ns dotter.

Brevet från barndoinsvi-nmen.
Barndonlsvännerna. .

Hans och Klara.

Vänskapea återupplivas.
Minnen.

Ungdomskärleken.

Den .första kyssen.
Kyrkoherden ser de båda un-
gas kärlek. I I
"Hys ing-a dåraktiga förhopp-
ning-ar, mitt barn".

Hos geheimerådet.

Brevet efter niécen.

I kvällningsstund.

Vid fönstret.

De båda unga.

Några dagar senare.

Klara vantar förgäves på Hans
HVar  ond, Hickan min.1 att
jag" ej så ofta. kommer. men vi
hava fått besök".

Allt mera. sällan tänker han på
Klara.

Vad Klara får se i fönstret.
Slaget är hårt.

Nervfeljer.

Förlovning-en.

Åter på. bättringsvagen.
Kyrkoherden kallas till godset
Bröllopsdagen.

En tung mission.

Barnets lidande.

Ensam. -

Än en gång måste hon se Hans
I kyrkan.

Ett oanat vittne.

Framme Vid altaret.
Brudparet.

Krafterna svika henne.
Dödsskriet i kyrkan.

Vad man fiek se Vid koret.
Kyrkoherden ser sitt barn.
Dödens brud.

UD

Us.

 

l

 

Trvr-.keri A.-B. Nnrrskenet. Luleå 1918.

ll-lI-JIIJl-lI-lI-ll-II-IIJil-unil-llmJl-n-u-u-n-n-Ir-u-n-lr-lasl-n-nuu-n-u-n-n-u-n-n-u-naHelman-IInl-JLUWananI-ll-ngal-ll-ll-lmf-:i-lI-Jl-:l-llflli]

,...
l

 I

rg"-
se lå (g

P-fr-r

  

sit-ff

EE]-

.1
av

 

 

m1tiilr-illeiillinfiTil-ElillillilIilfilIiili-IIi-Irilliililrilriirillillil[iflliiliirilrilrilliuanall-n-Il--n-uf-lmleIII-nu[allElillilli][il[i]nEltillilriuilllilmlil[E

f.
lä

sasse

i
L

 

EEEIEIIIIEIEIEEIFITEE

E

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain