#0919: Maxim

lil

 

 

b. ...50 1

I l
ram - v

 

rim-n-Jl-li-u-u-u-n-n-n-n-llillil

 

OBSJ Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje förevlsnlng elrka 1; timme. Biljettpri-ser:

   
 

DUUIEID

WIIHIQIIIIIIIIIIII

UDEEEEDUDE

 

- i . m...-
.

- I llllllll lllll llllll lllllHllllllllIill

DEEEEUU

   

:ElEI

Vem blir denlycklige

Eustspel.

...f

öva godta ramo.

9000005600 "0066000 000900000

(ö)

" Huru en " iärnvägsvagn
förfärdigas
:Det är naturligtvis här? fråga Om i mångt 0011 mycket den precision 001.

amerikansk vegan ocli således env snabbhet varmed arbetet för-sig-
amerlkansk blld, och det förklarar i går.

Betters lilla hund

i Komlskt.

 

så få få så

III-IIIIIIIIOIIIIIIII llll

Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.
088.! Kupongböeker a 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr.I loge 5 kr. - säljas vid Ingången I

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

Barn. äga. ej tillträde

 

Inspelat av danska artister.

AVDELNINGAR =
I. i

Robert väntas hem.

På det gamla doktorsbostället.
Ungdomen rasar.

Louise och Dora.

Dora ooh Robert älska varan-
dra.

Ett sjukbud.

Robert erbjuder sig att fara.
Den gamle doktorn på väg.
Hästen blir skrämd.
Olyeksbändelsen.

. En döendes sista önskan.

7lDu har alltid varit mig en
kär gosse. Åt digy anförtror jag
mitt barn".

Ett sista farväl. q
Löftet som måste fyllas.

II.

Robert och Louise.

Ett hem utan kärlek.
Barndomsvännen.

Hjärtan som finna varandra.

Robert förebrår vännen hans
uppförande.

Ett förtvivlat beslut.
Tidningsnotisen.

På. sjukhuset.
Förenade i döden.

Dora kommer med underrät- ,

telsen.
Tröstarinnan.

 

åEIEEDDmHDIEIEJEElEFIFIFill-ililfilfil ill-immiillill-EJUU EI DUIDDEIEIHEIEEIEEIEIEEEIEEIEEIEIEIUU

 

Luleå 1918, Tryckeri-AB. Norrkenet.

Emmmliiiillnmur-.lun-.ll-H-Ir-II-II-Il-II-II-II-II-II:lI-ll-Imer-:EminLummmmlnmlnmmmmmL-ummlnlnmln EEEEJEEIIEJEJIEJIEIEIE

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar oeli Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Program Måndag?- Tisdag 15-16 Jept.

 

Två kvinnor

eller .

En ödets nyck.

Drama I 2 akter.

W

få få få

älillililn El Elli]EEEEIEIEEIEIEIEEEIEIEIEEEEEEEEEEltlUDDEEIEEEIEEJEIEEEEEEIEIEEEIUU

EJEJEJEIE lgEELiJE-Jml-n-n-ul-nr-ll-u-ll-ll-ll-u-u-n-u-n-u-n-n-n-n-n-u-n-n- n-lL-ll-lL-nl-n-ll-lluIi-Jl-ll-n-u-lriirilriitilmliliii-113113]

 

 

UDUDDMMMHQMMMMMMMWEEEE

    

"HUS

nu unnnnmnnnnnnu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain