#0918: Maxim

038.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

i
i
i
3
2
å
å
i
i
2
å
å
 Wild nylf?

Varje förevisnlng elrka 14 timme.

axim

Förevisnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar ooii Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. rn., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

IIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIII

038.! Kupongböoker å 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid lngången.

Program Onsdag-Torsdag 17-18 Sept.

wwwwmmw
Korsade kingor

"Om du vill sälja din uppfin-
ning, sa skall jag giva..."
lVänskap som förbytes i förakt
och hat.

Ministern visar uppfinningen
för sakkunniga.

Den lycklige presenteras.
Rose får först skåda hans värk.
Hämnd.

Vid fästningens camera obs-
oura. I
Edmond skall antände en mi-
na.

000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000:

I sista minuten.

Minan exploderar utan att
skada.

En tidningsnotis, som driver
Edmond till ett förtvivlat be-
slut.

Den stora dagen.

I maskinrummet.

"... men när visaren går över
denna punkt sker en kata-
strof". 1
Demonstrationen.

Attentatet.

Ett förfelat liv.

I elvte timmen.
Lyckönskningar.

En faders smärta.

Tvänne lyckliga.
Uppfinnarens belöning.
Ministern giver lsitt samtycke.
Mot en hotfull framtid. i

 

Revy över de senaste dagarnes världshändelser, uttryckta i levande
g bilder.
0
.mooouooooooomooooouoouoooooooooooooooomoooen. En episod ur en uppfinnares öde.
AVDELNINGAR:
1. Löjtnanterna presenteras. 27.
2. Edmond presenterar Emile för
II ll 4 I sin far, generalen. 28.
3. Hos överstinnan Ribot.
z 4. General Garnier. 29l
f ö. "Håll alltid ärans sköld oiiäc-
Q kad, min gosse". - 30.
- 6. Generalens bal. 31.
7. Edmond och Emile äro bada 32.
förälskade i ministerns dotter 33.
Rose.
anuuomooboooooomoooooooooooooouooeooouoooouu 8- Rose Störtar ned från balkon" 34-
gen. .
9. Mellan himmel och hav. 35.
10. Emile erbjuder sig att rädda 36.
Rose.
11. En hemsk situation. 37.
Q 12. Räddade.
I n a n n 13. Emile sysselsätter sig med en
uppfinning. 38.
I 14. Rose kommer på besök. 39.
.- .I q lö. Han visar henne sin uppfin- 40.
o s ar 
16. Ett frieri.
17. Edmond lfår avslag. 41.
18. Två. rivaler.  42.
z I 19. Emile hos ministern. Vi 43.
20. Uppfinningen fullbordad.  44.
numooooooooooceanooooooooooooqooo...oceanen-uu.   Såoäåtebal" i., :å-
23. Spionen.  47.
24. Sista hoppet Svunnet. i 48-
25. I oEioeI-sklubben.. i 49.
0 26. Edmond hycklar vänskap. 50.
i Marknad.  Böhmen
å lnträssant nyhet. Utmärkta fotos.
å "II-...IIIOIIIIIIIII-II
i Barn äga. ej tillträde..

 

 

- - - - 41441114.AAAAAAAAAAAQAAAAAAMM1 i 

000000000000 0000000000000000000000000000000000000190 00000000000

 

Luleå 1913. Tryckeri A.-B. Non-skenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain