#0917: Maxim

I IlllllllEJEllIllIllllllllllllllllllllillill-illlllllllillHllälllllIllllillllllmllillillllllllillllllllIilllllllllllilllllllllllllyllllllllllIllllllllllllilIllIllIllllllllllldlllllllllllillIllIJIEJIEJllllEJILIIEJILlEIEJEUEiLEIEiElEHBJEIlElEIILIEJEJLEÅEJEIIEJIEHEJHIIIll

..-......-..G..., v ..-Y-wav..

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmEEEEEEE

 

 

Ovre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maximrl93. Bostaden 193.

IPro gram
i Måndag-Tisdag 27-28 om.

. lära trogna vänner 

Synnerligen inträssant serie från en stor hundutställning i Amerika.

!llllllllllllllHFll-llllllllilllllIllllllllIll!ll!ll!llllllllgililillIlllimit.

 

 

Max. har funnit izn
fästmö

 

llclirarens hämnd

Skådespel i 3 akter.
AVDELNING-Ali z

Akt. I. 24-. "Om ier dotter, innan aftonen
" givit mig- sitt jnnrd, skall Jag
riiddn. Ern.,

25. låriktriidet töres till stigviirket.

l. Äleor-enttiren Vidrifzitt guld,
2. Sonen faderns lumtrnst.
Ii. ltltt utter tör- procentzirens gri-

 

. fåti. En tnders förtvivlan.
nghef" . 27. ill-.trialy lnvnr att offra sig.
Jf- Ulllmiädet- 28. 1låntikiren som friare.
ö. Floridan läminir hemmet. 29, I tårar-
M (i. Fadern Vaknar upp nr sin med- 30- HKMGY Floridm] kom genast

vetslösliet;
T. Hat-fulla .tanknin
8. Hans testamente. Akt. III.
i). Presenter-en gräver ned ysina mor-Man får brevet-
Skmrm] 1 Jorden" 32. Bainkiren ivill göray upp raken-

s k :ipe rn u..

upp till mig-...H

Testi-tinientet döljer linn i ett

Enllllllililt bflktfäd- J l. lllloridnn beg-iver sig till mötet.
ll. llllnridnn söker :ii-bete vid ett 2.34, låtiktriidet i Sågen.
Hålgvälik.. . 255. Bunkiren I upptäcker Marjan
l2. "Jag kun ej :invända en son brev. Å n .Å
tillxen prmfentnre". låti. lll-.inpvill eJ veta :iv img-nt, irrit-
lil, Det första mötet. .N härmai" ..
H. llln :ivviirid kninetrnt. I til.. JLi-t 518m" farväl.
w I I- u l i -n . .Rester horas. I
ISA lllillildilll SlmlH- 35). I"Din tar får ej se migl liiir l.
ltl. 8 dagar senare lnir ltllnridnn :in- lt). llödslioppet. 4
ntiillniimr Vid eåigvi-irket. 41. Marja lsjunker medvetslös ned.
17. 7"Eder faders heminredning Vi- 421 FlOl"idall har fallit ned På lell
sar titt, lnin intet etterlämiint". gamla boken- .
425. Fadern. och bankiren hjälpa
Aki.. Ii. Mama; . - -
VH. lioktradet med sm lnst nnrnnnsl
låt. Ett är senare. bilan.
ll). Det gnnnln bnktråidet tilllee. 45. .titt hemskt ögonblick.
20. lilloridun i arbete. till. I sista ögonblicket.
2l.. .Ett kiirt möte. . 47. Vid Vsjiikbädden.
352. Hållgviirksiigziren niin) inför rni- -1-8. Marja linne]l testamentet.
nen. lf). Skatten. funnen.
Qi ltltt besök. Till. ÖdethY vägar iii-n mitgrnmlligrn.

 

lm    .

Barn " äga ej tillträde.

 

iBiljettpf-lk 50 öre 7.-sta plats. 35 öre -eriaeplp

Köp KuPoNcBiLJET-rein .I HAFTEN 5om   

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.- ,Barnbkr.. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 .lr kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

- .Lördagar och Siin- "

 

 

Förevisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m.
dagar 6-11 ie. m. i

 

 

 

 

liii-ill-lliiii-ii-iiiii-ii-li-n-n-ii-niii-inli-tilll-uni-iiuu-u-n-ii-li-i-JEJLEJL-yignil

 

 

Luleå, ryckori- A.-B Norrskenet; [913

VÄND!

inn-nun-ii-ii:uni-ii-ii-n-ii-ii-li-imi-u-Ii-li-Ii-ii-ii-ii-ii-u-ii-ii-u-il-ii-n-ii-li-li-ii-u:ii-iipli-ii-u-linii-li-u:ii-unit-ii-i;ii-iiqiii-ii-ii-iigJLgiLgiLgliyi-Iii-ii-ii-ii-nnu:iiln-imi-iiIli-iEEElEEJEIEEEIEIIEEEEEHFImElIHEEHFHFIGWHEE
nawuieaäoad man as gpug .ny m finn iN .Igu wo). i i

EEEllEl-EliaiisulupuIii-iluL-ilmnir-myii-ii-ii-ii-ii-i

guiuåmd min .ieåepau qso .inåepsuo faeåepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain