#0913: Maxim

OIOJ Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

Enn  - emnnnnnnnmmmmmmmmmmlim

 

 
   

Våra. fruktträdgårdars försvarare:

"M E S fl R N E "
Värlig ska kaktighet

Lustspel.

E El El DIE! [JIE] EIlEl El [Jill] E] ETC]

w; emil-.Til- l .I I IBIEI

OQOOOOOOOOOOOÖOOQ00900900000

Det stora missförs ändet
lllilllllll i Iillllltllllllilltllilllltl

Åktenskaplig komedi i en akt vav American Biograf 0:0.

 

eooeeeeeeeeeeeeoo

f Ill: ullimlnn utslrrlm

Amerikanskt lustepel.

 

 

Varje förevienlng elrka 1.; timme.

 

QQOOOQOOOÖQOO

mo;

i

 

ME]felEEEEIEWIETQWWIEWWEMFEFW- I I [Ill-li-lim-il-lilla-immunitet-inte.simma-Julian
I

 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 a. m., Söndagar kl. 5-11 e.
Biliettprlser: Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, lrdra plati- 35 tre.
088.! Kupongböeker å 10 st. bllletter - förs-ta plats 4 kr.. andra plats 3 kr.I loge 5 kr. -isälias vid Ingången.

Program Fredag den 6 Februari

0 UIHIIS Illllllllllllål

Han sig sit Siälv i surneln

Familjen hade levat i godo eko-
nomiska omständigheter ända. sedan
de ingått äktenskap. Under detta
hade de fått två barn, en. gosse och
en llioke.. Dock, enA dag blev man-
nen looked till krogen., där han för-
tärer ett stort kvantum alkohol.
Lämrinnan höll just på att under-
visa den .lille flickan vid pianot då
mannen kommer berusad hem. Han
uppträder där som en dåre och får
till sist dilerium ooh återvänder till
krogen för att tillfredsställa. sitt al-
koholbeloyär. I lhemmet. har inträtt
sorg ooh förtvivlan över mannens
beteende och till sist går hon och
gosfsen till krogen för att hämta. ho-
nom. Han slår dem och visar dem
på dörren. Efter en. stund får han
ejälv följa samme. väg, men som han
ej kan gå. lägger han sig vid en

trappa ooh somnar. Pilföljnnde
morgon inträder ångern och skam-
een kommer han bem till hustru och
barnen. Hustrun står just i begrepp
att gå. för att göray uppköp. Barnen
stannay ensamma hemma och till
dem kommay två lekkamrater. Man-
nen har lagt sig; att sova, men blir
ev barnens lek störd. Han går till
dörren, vad får han väl se? Barnen
leka peppa. mamma. och barn. Den
lille gossen låtsar sig vara full, så-
som fadern varit dagen förut och
visar ellar de delaktiga uppträden
mannen tillställt då han stod under
alkoholens inflytande. Djupt rörd

häl-över ångrar mannen sig bittertl

ooh då, hustrun hemkommer svär
han att aldrig mer smeka alkohol..
Man ser hur hemmet åter får sin
förr-a. form fullt av kärlek ooh lycka..

OOOOOÖOQOOOOOOOO0000000000..

Tant Rosas misstag i

"Trots allt."

Luetspel i flera avdelningar.

IBälleynt gott humör kännetecknar detta på muntrande poänger rika,
utmärkt spelade stycke.

b llilllllllllQl-llllilllll

Barn äga tillträde.

Ai... I L-ÅI "I I "I I I Fiffi-I I Iiimmmmmmmmm- I IA I I I

Till: A:i irilrilFl-llllllllll .fill l

 

 

mmmF-lr- n- u. lr; Il. u n :I n u- llnålälmmmrilm I  e .A e

   

 

 

Levide-31.1.9141. Twek-eni L-B. Norman.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain