#0911: Maxim

IEDEDEEDHDHEEEDEEEEEHEEEEUEEEEEEEEDEEDHmmm

-DDEDEEEEEEEEEEE

Uti Elei

      

 

 

 

i

Föruisniagar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och FredI

OIIJ Fradagsprogrammat tillåtet för barn.

Varje förevisnlng cirka 1 (timma.

r kl. 1-10 o. m., Lördagar. kl. 6-11 a. m., Söndagar kl. 5-11 a. m.
Bliiattpri-ser: "Lage 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öra.

088.! Kupongböeker å 10 st. biljetter - iörsta plats f kr., andra plats 3"kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången

IProgram Måndag-Tisdag 2-3 Februari

veckans nyheter lärarnas miss ämm nr

Skådespel i 3 akter och 28 tablåer av URBAN GAD.

............(:)............

lunxlllminu lll skridskor

av herr Richard Johansson, Gävle.

Phoenix-Film.

 

OOOOOOOOOOÖOOOO

Brudgum och

rekryt

Lustspei från Nordisk Film 6:e, Köpenhamn.

vaOOOOQO

10,000 Hdollars

 

eoooeoooo

. om Rida vinner

Amerikanskt Iustspel i en akt.

 

 

Luleå 1914. Tryckeri AHB. Nmmkenet,

"kl

.we

10.

23.

V 25.
26.

21.

Barn äga, ej tillträde.

GDOWfF-OGELI-l

Första aktans tablåer:

I professor Harlows trädgård.
Hos gamle Meyer.

Hanna.

Hanna. blir antagen till. modell.
Hanna är en utmärkt modell.
Den nya kärleken uttränger
den gamlay vänskapen.

Genom professor Harlows 4för-
medling erhåller Martin ett sti-
pendium och vill resa utan att.
säga farväl till Hanna..

En oviss: framtid.
Avskedsbesöket.

Övergiven.

Andra aktens tablåer:

Nära undergång.

Professorn erbjuder sig att
hjälpe Hanna.

Ett nytt liv.

Martin vände-r tillbaka som be-
römd konstnär.

Fädernas misagärningar.
Efter ett år.

Martin söker en modell till sitt
nya värk "I hopplös förtviv-
lan".

Modellen finnes.

Arbetet påbörjas.

Vid faderns bar lovar .Hanna
att ej smaka sprit mera.

Tredje aktons tablåer:

. Hanna tror åter på. hoppet.

Värket är halvfärdigt.
Stundens lyckaY har hoe; model-
len borttagit uttrycket av
hopplöshet.

Tavlans framgång sätten 
spel genom modellens föränd-
rade utseende.

Åter i fördärvet.
Mästervärket.

Det hopplösa. lidandet före
nämnden. P

I Fader-nas misegärningar.

 

få. I

.nunnnanmnnmnmennmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmnHennennwrrnwmnmmnnnnnnnnnm
F I.

 

 

Å DIE-IE]Emmmmimmmnmgggggggggmgnngngnr-nIn-n-IH-u-nIuIuIn:er-ll-:rilrilmrilrilrilI-ilrillillillillillilEEEHDEEEHDEEIDE

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain