#0910: Maxim

X ha. I  ..
k. .  1"" e .I

 

 

.Elli-IEEEwmmmmmmmmmlmmwmwmmnnm[illNill-Junnanm"nu-unu-n-mgjgjEj .
F I.

 

 

l

Flirulsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar ooh Frod- r kl. 1-10 o. m., Lördagar. kl. 6-11 a. m., Söndagar kl. 5-11 o. ln.
OIIJ Fredagsprugrammot tlllitet för barn. Varje förevlsnlng cirka 1 j ltlmme- Blljottprlser: "Logo 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

088.! Kupongböoker å 10 st. biljetter - lörsta plats i kr.. andra plats Skr., loge 5 kr. - säljas vid yingången

 

 

j Program Måndag-Tisdag 2-3 Februari

Veeeeee eeeee lillifllållliååjlllllläll
lunslilminu ul skrilslmr

av herr Richard Johansson, Gävle.
Phoenix-Film.

 

 

Första aktens tablåer:

I professor Harlows trädgård.
Hos gamle Meyer.

Hanna..

Hanna. blir antagen till modell.
Hanna är en utmärkt modell.
Den nya kärleken uttI-änger
den gamla vänskapen.

Genom professor Har-Iowa Iför-
medling erhåller Martin ett sti-
pendium och vill rena utan att
säga farväl till Hanna.

8. En ovisel framtid.

" 9. Avskedsbesöket.
WOW" 10. Övergiven,

Andra aktena tablåer:

QQWEJÄQCICl-Å

 

Ål

 

11. Nära undergång.
12. Professorn erbjuder sig att
hjälpa Hanna.

1 i 13. Ett nytt liv.
ru gu  0 C 14. Martin vänder tillbaka som be-

e Ei EJ Ei BUD EEEEIEIGIEQEHMFHDBHHHHFHHEDEDDEWEIEEDE EEEEEDEEEEJEHEEEEEEEEHDE El El Silli! EI

 
   

römd konstnär.
16. Fädernas misegämingar.

- 16. Efter ett år.
re r 17. Martin söker en. modell till Ioitt
3 - - nya värk "I hopplös förtviv-
Lustspel från Nordisk Film (Ho, Köpenhamn. lan".
18. Modellen finnes.
19. Arbetet påbörjas.
20. Vid faderns1 bår lovar Hanna
att ej smaka sprit mera.

Muommm  Wo akt-m tab-w

 

21. Hanna- tror åter på- hoppet.

22. Väl-ket är halvfärdig-t.

23. Stundens lycka har hoe: mode-l-
len borttagit uttrycket av
hopplöehet.

e 24. Tavlans framgång sätten på
, O a r S 4 spel genom modellens föränd-

rade utseende.
25. Åter i fördärvet.

O , 0 Y .. .. l
. om Phda vmner . äs;   

hämnden.
Amerikanskt lustspel I en akt. 28.. Fädernas miselgärningar.

de DDEJLEJEIEIIEDEEDEJEmummgmnggggggggggmgnngmmnml-n-n-n-n-u-nun-n-n-lL-n-:jyu-ll-ll-lllIl-IIlllIII-IIIIIIIMEEEEEHDEEEHDEEIDE

Barn äga. ej tillträde.

 

Cl
. - .I
en Umm: EEEEIFEIHWFIEEJWHEIFIEEEEEEEIEIEEEEIEEJ DinDlEIUDlDIEIeD Elli! DPEIDDDUDIDIDEI

U
I]
E]

 

 

Luleå 1914. Tryckeri ANB. Nornskenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain