#0909: Maxim

Förovlsningyar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och FredO r kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
088.! Fredagsprngrammet tillåtet för barn. Varje förevisalag alrka 1.; tlmma- Blljettpriser: Loge 60 öre, Heta plats 50 öre, hära plats 85 öre.
088.! Kupongböoker a 10 st. hllletter -- första plats 1 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången-

-eeae t ae

Program hördag-mSöndag 31 JanuarE-l Februari

En koma-salt roligt skämt.

QHi:le

I

Drama i 4 akter med prolog av Han nls Heinls Ewers, författare till "Stu denften från Prag, .

W AVDELNINGAR.
" - . 21. En .Soran-g händelse.

Prolog-311, 22. Räddad". I
Arbetet Yär sm på guldfältet. 1 i 23- "Jag har blott karlklader."
Nilslsen, läventyrapen,  BTeVelS  föräldrarna.
"Arbeta först av ditt förskett." 25- Man Sök-er förgäves.
"Jag vill llem, hjälp mig I" 26- Ett hem i borg.
Det är .min uppfinning, fram- Brevet kommer aldrig fram.
ti-denls dynamomotor." . "Vid nästa hamn ha vi järn-
? . "Underlsarrglen-står kistan med I vägs-förbindelse med .Ed-ert
- guldet. Hör du ldet, Margaret. hem-n
"Han tvingade mig. Jag må- l "Jag Stannar här."
ste lyda honom." "
IV.
ed. Den utlovade belöningen.
I I 31. Budskapet.
I arbete med uppfmmngen- 32. sorgenxförbytes i gmdja
Tävlingen om käjlsarens pris. 33. HOD är räddad.

Delt är Evmruide, den nke a. 34. Evinrude erbjud-er sig hämtA
menkanaren."

Spåret är förlorat.

II.

hj-ä1p.

" "1 . k 11ll " " - ."
Det pnslet s a Jag vmna 35. Igenkännandet.

Tjavhngen. 36. Han hämtar lhenne.

Segraren" 37. Marget svär hämnd.

lv7 I 1 . "
agra dagar senare 38- Hämnden-

vSegPelturen. 4 39.
Olyckan.

"Han är en äventyr-vare."
40. "A111a, -slom varit "tillsammans
III. med honom, har han lbedrag-it."

"Jag ekall hämta hjälp." 41. Flykten.
Vad man. såvg" från båten. 42. Slutet.

nu.nunnan-IIQIIIIIIIMHOW

Barn äga. ej tillträde.

 

Luleå 1914. Trvdkeri A.-B. Nmenet.

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain